Predstavljanje brošure "Krajodrazi" - Aleksandra Kapetanović o aktivnostima NVO-a Expeditio

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 18. ožujka 2015. - 17:53
Autor: 

Današnji Bokobran donosi prvi dio razgovora s arhitekticom konzervatoricom Aleksandrom Kapetanović, jednom od osnivačica i voditeljica nevladine organizacije Expeditio. Ona govori o osnivanju ovoga centra za održivi prostorni razvoj u Kotoru, te o djelovanju i aktivnostima na području zaštite arhitektonske baštine, prirodnoga i kulturnog nasljeđa Boke kotorske.

U okviru vrijednoga projekta "Baština - pokretač razvoja" kojim se razvija suradnja između institucija koje vode brigu za zaštitu prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Crnoj Gori, nastala je brošura i mapa o pejzažu Dubrovnika i Boke kotorske pod nazivom "Krajodrazi". Zajedničko predstavljanje "Krajodraza" održat će se 24. ožujka u Galeriji Buća-Luković u Tivtu.

Audio: 
Bokobran 18.3.2015.