Proslavljen blagdan Pomoćnice kršćana na Mulu

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 25. svibnja 2018. - 10:52
Autor: 

Župa Muo proslavila je jučer svoju nebesku zaštitnicu Blaženu Djevicu Mariju - Pomoćnicu kršćana.

Svečanu Misu u 18 sati predvodio je kotorski biskup monsinjor Ilija Janjić, koji je istakao tadašnju potrebu vjernika da sagrade crkvu posvećenu Blaženoj Djevici Mariji: „U to vrijeme se probudila neka želja kod mnogih, a posebno don Ivana Boska, koji je utemeljitelj salezijanaca. On je onaj koji želi Majku Božju častiti kao Pomoćnicu kršćana i on je onaj koji je želio popuniti crkvu sa mladošću koja je u ono vrijeme, u 19. stoljeću, počela se udaljavati od crkve. On bi trebao doći danas da vidi gdje je mladost u Boki kotorskoj; gdje su oni mladi, a ne može se reći da ih nema. U nekoj župi ima više, u nekoj manje, ali kada izađu iz osnovnih i srednjih škola ima mladosti koliko hoćeš, ali kad se gledaju u crkvi, onda kao da ih nema. Zato bi trebali Majku Isusovu, koja je i naša majka, slijediti da bude voditeljica našega života“. 

Don Robert Tonsati je izrazio zahvalnost svima koji su dali svoj doprinos  u pripremi jučerašnjeg blagdana.

„Crkva Pomoćnice kršćana sagrađena je najvećim dijelom ostavštinom muljanskog župnika don Šimuna Lukovića, ali i prilozima mještana koji su niz godina odvajali postotak svojih prihoda od prodane ribe. Crkva je sagrađena od korčulanskog bijelog kamena u romansko-bizantskom stilu, s tlocrtom u grčkom križu, visokim gotskim lukovima i bizantskom oktogonalnom kupolom koju krasi kameni križ na vrhu. Arhitektonskim izgledom i stilovima ova je crkva, iako još uvijek jedina takva u cijeloj Kotorskoj biskupiji, susretište istoka i zapada, novoga i staroga. Crkva je dolično opremljena namještajem, ima tri oltara od kojih su dva od mramora. Mramorni oltar bl. Gracije u romanskom stilu nabavljen je 1876. godine iz nekadašnje crkve Gospe od Anđela u Kotoru. Drugi mramorni oltar “Pomoćnice kršćana“, u baroknom stilu, nabavljen u Dubrovniku, postavili su 1883. Na njemu je postavljena slika Presvete Bogorodice „osobite nježnosti“, poklon kotorskog biskupa Marka Kalođere mještanima prigodom posvete nove crkve. Ova je slika, iako nije originalno djelo, vrlo omiljena u narodu. Doprinosom mještana ukrašena je srebrom 1889. godine. Gospa i mali Isus okrunjeni su zlatnim krunama ukrašenim raznobojnim draguljima. Svake godine, na blagdan Pomoćnice kršćana 24. svibnja, nakon trodnevne duhovne priprave, bogobojazni mještani lik svoje Gospe, u živopisnoj procesiji, nose glavnom ulicom i rivom uz svečano pjevanje himna na čast Pomoćnici kršćana. Glavni oltar zidan je i u boji mramora oslikan, a postavljen je u središnjoj apsidi crkve. Na njemu su postavljene, s lijeve i desne strane baroknog mramornog tabernakula, drvene skulpture svetih Kuzme i Damjana, prenešene iz stare župne crkve“. (Kotorska biskupija)