Reagiranje JU Muzeja i galerije povodom uklanjanja Male scene Atrija Buća - Luković

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 05. siječnja 2023. - 20:35
Autor: 

Uklanjanje male scene iz Atrijuma kompleksa Buća-Luković otpočelo je 04.januara. Postavlja se pitanje ko, kad i uz čiju dozvolu je postavio drveno metalnu konstrukciju u Atrijumu – dijelu zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra – kompleksa Buća-Luković?
Konstrukcija koja je služila za predstave CZK je postavljena bez prethodno dobijenih konzervatorskih uslova Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture odnosno Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, koja kroz prijedlog mjera u elaboratu o revalorizaciji nepokretnog kulturnog dobra – kompleksa Buća – Luković preporučuje uklanjanje Male scene i iznalaženje adekvatne lokacije. Zar Vam dokument, koji je pravosnažan, dovoljno ne govori šta treba da radite i koje su preporuke kad je u pitanju zaštita baštine?
Dokle ste mislili da ćete da nasipate tone pijeska sa Kule, za potrebe pojedinih predstava i da blokirate prilaz Kuli, ekonomskoj zgradi i u pojedinim prilikama i kapeli Sv. Mihovila. I ne samo to, već ste prekrili gotovo pa čitav Atrijum i još nam predlažete, da se malo pomjerimo - više ulijevo ili udesno.
JU Muzej i galerija Tivat smještena je u kompleksu Buća – Luković. Kompleks je zaštićeno nepokretno kulturno dobro. Zaštita nepokretnog kulturnog dobra ogleda se u integralnom očuvanju dobra, koji podrazumijeva i vizuelni segment.
Opština Tivat je bafer zona zaštićenog UNESCO područja, što podrazumijeva zaštitu i materijalnog i nematerijalnog nasljeđa. Konvencije su iznad Zakona Crne Gore, pa ako već ne poštujete naše zakone, konsultujte niz Konvencija koje je Crna Gora ratifikovala i mora da ih sprovodi.
JU Muzej i galerija Tivat je dužna da brani i da se odnosi prema kulturnoj baštini na društveno odgovoran način, a ovim činom vraćamo izgubljeno povjerenje zajednice u ustanovu kulture – JU Muzej i galerija Tivat. Braneći integritet, branimo i ono što Muzej čuva, a to su muzejske zbirke, među kojima su predmeti koji moraju i trebaju da se tretiraju kao pokretna kulturna dobra.
Dakle, uklanjamo Malu scenu zarad očuvanja kulturno istorijskih vrijednosti zaštićenog kulturnog dobra, dalje devastacije Kule i pristupačnosti Muzeju u toku ljetnje turističke sezone.
Ponavljam, Purgatorije nisu ugrožene, već Vi ispuštate priliku da odaberete jednu od ponuđenih lokacija sa naše strane i sami dovodite u pitanje Purgatorije.
Kultura nije umrla, ali skoro pa muzejska djelatnost jeste. Na JU Muzej i galerija Tivat je obaveza da pokrene muzejsku djelatnost, poštujući sve što Zakon o muzejskoj djelatnosti propisuje, ali i Zakon o zaštiti kulturnih dobara. Opšti Zakon o kulturi da i ne pominjem.

Direktorica JU Muzej i galerija Tivat
Danijela Đukić