U Tivtu okrugli stol o integraciji RE populacije

Time to read
1 minute
Read so far

Subota, 16. ožujka 2019. - 8:53
Autor: 

Okrugli stol na temu “Razmjena dobrih praksi u integraciji RE populacije u općinama Crne Gore” za predstavnike lokalnih samouprava bit će održan u utorak, 26. 3. u 11 sati u Multimedijalnoj dvorani Općine Tivat. Seminar se organizira u okviru programa “Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma i Egipćana na lokalnom nivou” – ROMACTED.

“Programom se žele ojačati kapaciteti i interesovanja predstavnika lokalne samouprave koji se bave pitanjem inkluzije Roma i Egipćana, a sa druge strane osnažiti kapaciteti pripadnika ove zajednice kako bi na adekvatan način izrazili svoje potrebe i ukazali na one probleme koje smatraju važnim za rješavanje”, priopćila je sekretarka za mlade, sport i socijalna pitanja Općine Tivat Darka Ognjanović.

Tivat je jedan od osam gradova, pored Berana, Bijelog Polja, Nikšića, Podgorice, Herceg Novog, Bara i Ulcinja, koji su obuhvaćeni projektom ROMACTED.

Obzirom da je, čitav niz godina, Općina Tivat  prepoznata kao primjer dobre prakse kroz projekte “Unaprjeđenje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi", "Medijator i asistent u obrazovanju Roma i Egipćana” i druge, želja im je da na jednom mjestu svi zajedno razmijene iskustva i bliže se upoznaju s daljnjim koracima u projektu. Pored predsjednika Općine Tivat dr. Siniše Kusovca koji će nazočiti okruglom stolu, na skupu će govoriti šefica Programske kancelarije Savjeta Europe Angela Longo.

Nakon što je među prvim općinama u Crnoj Gori usvojila lokalni Akcijski plan unaprjeđenja života Egipćana i Roma, Općina Tivat je također među prvima od smjernica iz projekta ROMACTED formirala radnu grupu od predstavnika lokalne zajednice Roma i Egipćana i institucija, kako bi na najbolji mogući način osigurala sve informacije potrebne za unaprjeđenje života te populacije.

Program ROMACTED je zajednički program Europske Komisije i Savjeta Europe. Provodi se u sedam zemalja i 60 općina, među kojima je i Tivat. Implementacija programa u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Albaniji, Kosovu i Turskoj trajat će do 2020. godine.