Vuksanović na javnoj tribini „Crna Gora i EU: pregovori u oblasti ekonomske i monetarne politike“

Time to read
1 minute
Read so far

Subota, 17. lipnja 2017. - 9:17
Autor: 

Odbor za europske integracije organizirao je jučer javnu tribinu na temu „Crna Gora i EU: pregovori u oblasti ekonomske i monetarne politike“. Na tribini su govorili Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za europske integracije, Nj.E. Aivo Orav, šef izaslanstva Europske unije u Crnoj Gori i Milica Kilibarda, šefica Radne grupe za pripremu pregovora u poglavlju 17 – Ekonomska i monetarna unija.

U uvodnom obraćanju, predsjednik Odbora Adrijan Vuksanović je istakao da poglavlje 17 obuhvata pitanja koja se odnose na funkcioniranje Europske monetarne unije (korištenje euro valute, suradnja s Europskom centralnom bankom i u okviru Europskog sistema centralnih banaka, Mastrihtski kriteriji koji se odnose na stopu inflacije, budžetski deficit i javni dug), kao i pitanja stabilnosti javnih financija i sveukupne makroekonomske stabilnosti. On je izrazio zadovoljstvo što se prva ovakva tribina u 26. sazivu Skupštine organizira na tako važnu temu kao što je ekonomska i monetarna politika.

Šef izaslanstva Europske unije u Crnoj Gori Nj.E. Aivo Orav kazao je da je kvalitetno ekonomsko upravljanje glavni preduvjet za osiguravanja zdravog ekonomskog razvoja zemlje i da će ono pripremiti Crnu Goru za buduće sudjelovanje u Europskom semestru, novom okviru za ekonomske politike širom Unije. Poseban akcent je stavio na činjenicu da bi Crna Gora trebala pronaći nove načine za jačanje konkurentnosti svoje privrede i diversifikaciju izvora rasta, a skrenuo je pažnju i na jačanje vladavine prava, smanjenje neformalnog sektora i borbu protiv korupcije, kao na ključne preduvjete za poboljšanje poslovne klime

Šefica Radne grupe za pripremu pregovora u poglavlju 17 Milica Kilibarda, govorila je o dva važna aspekta ovog poglavlja, monetarnoj i ekonomskoj politici, kao i o reformama koje Crna Gora mora sprovesti kako bi bila spremna da u ovim oblastima preuzme obveze članstva u EU. Posebno je istakla izmjene postojećeg Zakona o Centralnoj banci Crne Gore i Ustava Crne Gore, kojima bi se osigurala neovisnost Centralne banke, kao i izmjenu postojećih i donošenje novih zakona koji se odnose na zabranu privilegovanog pristupa javnog sektora financijskim institucijama. Napredak je

Sudionike javne tribine je zanimalo kako će se u pregovorima regulirati pitanje korištenja eura u Crnoj Gori, koje zadatke treba obaviti da bismo postali članica eurozone, kakvi su kapaciteti Centralne banke Crne Gore u ovoj oblasti, kao i to koji su glavni izazovi u pripremama za članstvo u Uniji.

Konstatirano je da nedavno ispunjenje dva početna mjerila daje mogućnost za otvaranje pregovora u poglavlju 17 do kraja 2017. godine, čime bi Crna Gora otišla korak dalje u procesu usklađivanja sa pravnom tekovinom EU, u cilju buduće integracije u financijski i ekonomski sistem EU