Vuksanović – Politika proširenja najbolji odgovor na krizu

Time to read
1 minute
Read so far

Subota, 06. listopada 2018. - 19:08
Autor: 

Izaslanstvo Skupštine Crne Gore koju su činili poslanici Adrijan Vuksanović, Bogdan Fatić, Danijel Živković i Milun Zogović sudjelovala je na Međuparlamentarnoj konferenciji, koju su organizirali Europski parlament i Narodna skupština Republike Bugarske.

Skup koji je okupio europske parlamentarce i predstavnike parlamenata Zapadnog Balkana, otvorila je Cveta Karajančeva, predsjednica Narodne skupštine Republike Bugarske, koja je na samom početku izlaganja istakla da je europska perspektiva i integracija zemalja Zapadnog Balkana, bio jedan od prioriteta politike prilikom predsjedavanja Bugarske Europskom unijom. Kada države koje vode pregovore sprovedu sve neophodne reforme i kriterije za ulazak u europsku obitelj naroda, kako je Karajančeva kazala, tada će projekt EU biti kompletiran i u potpunosti ostvaren.

Na samom početku konferencije, nazočnim sudionicima obratila se i Jekaterina Zaharijeva, potpredsjednica Vlade za reformu pravosuđa i ministrica inostranih poslova Republike Bugarske. Ona je kazala da su političke elite te koje, u integracionom postupku, trebaju pokazati zrelost i političku odgovornost, kako bi se do kraja sprovele reforme neophodne za punopravno članstvo u EU.

U nastavku međuparlamentarnog skupa, između ostalog, bilo je riječi i o Samitu EU-Zapadni Balkan, Sofijskoj agendi prioriteta, Berlinskom procesu, a sve u kontekstu nastavka potpore za proces pristupanja zemalja Zapadnog Balkana u EU. Također, još jedan od panela na konferenciji bio je posvećen ulozi koju nacionalni parlamenti, kao i sami Europski parlament imaju u jačanju europske perspektive Zapadnog Balkana.

Govoreći u sklopu ovog panela, sudjelovanje je uzeo poslanik Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za europske integracije. On je kazao da je Crna Gora pokazala da ima vrijednosti po kojima već pripada europskoj obitelji naroda, navodeći da je ona dobar primjer države koja je sačuvala mir i multietnički sklad, kao i dobre odnose sa susjedima.

Također, poslanik Vuksanović je istakao da je najbolji odgovor na krize s kojima se Europska unija danas suočava,  upravo politika proširenja. S tim u vezi, kazao je da je u tom dijelu  proces konsolidacije ključan, ističući da je neophodno što prije involvirati zemlje Zapadnog Balkana u Europsku uniju.

Skupu se, u drugom dijelu konferencije obratila i gđa Livia Jaroka, potpredsjednica Europskog parlamenta, koja je istakla da je put i trud koji zemlje kandidati pređu tijekom pregovaračkog procesa, bitniji od samog ulaska u europsku zajednicu naroda.

Agendu skupa činila su i pitanja koja se odnose na transformirajuće efekte procesa pristupanja na samu regiju, u kontekstu izazova i dostignuća, a u okviru kojeg su priliku da daju osvrt na ovu temu, imali predstavnici civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana.

Posljednji panel bio je posvećen važnosti međuparlamentarne i regionalne suradnje za ubrzavanje procesa reformi u zemljama koje su u procesu pristupanja.

Konferencija koju je organizirao Europski parlament u suradnji s Narodnom skupštinom Republike Bugarske, dio je programa potpore Europskog parlamenta za zemlje u pretpristupnoj fazi za 2018. godinu.