Vuksanović predvodio izaslanstvo na COSAC-u na Malti

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 24. siječnja 2017. - 10:05
Autor: 

Jučerašnji sastanak predsjedavajućih odborima za europske poslove parlamenata EU (COSAC) obilježilo je predstavljanje ključnih pitanja kojima će se Malta baviti u okviru predsjedavanja Savjetu EU u narednih šest mjeseci. Također, predstavljen je Program Evropske komisije za 2017. godinu.

Na početku sastanka sudionike je pozdravio predsjednik Parlamenta Malte Anđelo Faruđa (Angelo Farrugia), istaknuvši da sastanak COSAC-a predstavlja korisnu platformu za riješavanje pitanja od zajedničkog interesa parlamenata država članica EU. U dostizanju konsenzusa kroz međuparlamentarni dijalog, u cilju izgradnje institucionalnog i zakonodavnog okvira, posebnu važnost imaju nacionalni parlamenti, a naročito u  vremenu migracijske krize, geopolitičkih prijetnji, te sigurnosnih i socijalnih izazova, poručio je predsjednik malteškog Parlamenta.

Prvi dio sastanka bio je posvećen prioritetima šestomjesečnog predsjedavanja Malte Savjetu EU. U fokusu predsjedavanja su pitanja koja se tiču otvaranja novih radnih mjesta kroz inovacije, rješavanje sigurnosnih izazova, jačanje socijalne dimenzije EU i osiguranje ambiciozne Energetske unije. S tim u vezi, ministar europskih poslova Malte Luis Grek (Louis Grech) i malteški ministar turizma Edvard Luis (Edward Zammit Lewis) uvjereni su da Malta može podstići mjerljive rezultate, kroz unapređenje dijaloga između nacionalnih parlamenta i jedinstveno djelovanje država članica EU.

U okviru rasprave o prioritetima predsjedavanja, predsjednik Odbora za europske integracije Adrijan Vuksanović, iskoristio je  priliku da zahvali malteškim kolegama na potpori koju Malta pruža Crnoj Gori u njenim naporima na putu ka članstvu u EU. Vuksanović je istakao dosadašnji napredak Crne Gore u pregovaračkom procesu, koji se ogleda u otvaranju dvadeset šest i privremenom zatvaranju dva poglavlja i iskazao očekivanje da će u 2017. godini uslijediti zatvaranje nekih od poglavlja.  Vuksanović je pozdravio prioritete malteškog predsjedavanja i izrazio nadu da će parlamentarna suradnja biti kontruktivna, posebno u dijelu politike proširenja.

O značaju međuparlamentarnog dijaloga govorio je i Lućiano Busutil (Luciano Busuttil), predsjedavajući Odboru za europske poslove malteškog Parlamenta. Busutil je zahvalio predsjedniku Vuksanoviću na isticanju značaja politike proširenja koja, iako nije striktno istaknuta u okviru predsjedavanja, treba da ostane na vrhu europske agende, kao potvrda održivosti europskih vrijednosti.

Program Europske komisije za 2017. godinu predstavio je  Frans Timermans (Frans Timmermans), prvi potpredsjednik Evropske komisije. U svom obraćanju sudionicima , Timermans je naglasio da je Bregzit jedan od najvećih aktuelnih izazova, posebno zbog utjecaja na, već ranjivu ekonomiju, koja predstavlja ozbiljan problem, kako za države članice tako i Uniju u cjelini. Vodeće smjernice djelovanja Europske komisije tijekom 2017. godine, zasnovane su na principima moderne ekonomije i to: unapređenju zapošljavanja, adekvatnom obrazovanju, poštovanju različitosti, solidarnosti i usredsređenosti na jačanje jedinstvenog tržišta.

Plenarna sjednica COSAC-a bit će održana krajem svibnja tekuće godine.

U ime Odbora za europske integracije Skupštine Crne Gore sastanku je, pored predsjednika Vuksanovića nazočila i poslanica Marija Maja Ćatović.