Izložba „Lavovi Svetog Marka“u Kotoru

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 04. rujna 2020. - 11:32
Autor: 

Izložba, „Lavovi Svetog Marka“, koju je podržao Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Općine Kotor, u okviru programa „Bokeljski vremeplov 2020.“, bit će otvorena u subotu, 5. rujna, na Trgu od kina, s početkom u 9 sati.

Izložbu će otvoriti povjesničarka umjetnosti Aleksandra Simeunović.

Nakon subote, izložba će biti postavljena u Šoping centru “Kamelija”, gdje će ostati do petka narednog tjedna.

Autori projekta su: Abramović Radojka (stručna obrada), Nenad Mandić (ideja i fotografija) i Marina Jovanović, (grafički dizajn).

Na izložbi će biti predstavljeni mletački lavovi (9 kamenih reljefa), fotografijom i tekstom iz razdoblja vladavine Mletačke Republike (1420.-1797.) u Kotoru i to uglavnom oni koji se nalaze na kotorskom jedinstvenom fortifikacijskom sistemu, gradskom utvrđenju, koju čine bedemi oko grada i nad gradom, kao i jedan venecijanski lav predstavljen na Kuli gradskog sata.

Najveći broj mletačkih lavova nalazi se u Kotoru, kao glavnom administrativnom, vojnom i kulturnom centru Boke i oni su vječno budni čuvari gradskih vrata, zidina i fortifikacija, a postavljani su i na ustanovama, koje je uspostavila Mletačka Republika. U Kotoru postoji nekoliko tipova mletačkih lavova, od kojih je najčešći tip tzv. tipo andante-predstava mletačkog lava u hodu, po moru i kopnu, koji se kreće nalijevo ili nadesno, s glavom u profilu, ili frontalno okrenut promatraču. U šapi drži uglavnom otvoreno, rjeđe zatvoreno evanđelje s natpisom: PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS – MIR TEBI, MARKO, JEVANĐELISTO MOJ.

“Predstave lavova variraju od jednog do drugog primjera, u zavisnosti od kvaliteta izrade anonimnih klesara i u odnosu na period nastanka. Postoji i tip lava predstavljen u tzv. moleki (lavlja školjka), samo antropomorfno prikazana lavlja glava, obično sa gustom grivom i krilima savijenim prema gore, lijevo i desno, dok u raširenim ili prekrštenim šapama drži jevanđelje. Gotovo četvorovjekovno prisustvo Venecije na teritoriji Kotora, ekspanzija u arhitekturi, kulturi, načinu života koje je to prisustvo donijelo, ostavilo je živi pečat i očitava se u današnjoj strukturi grada, kao tipičnog mediteranskog srednjovjekovnog grada. Vezani za ostatke ranijih kulturnih tekovina kao i onih koji su slijedili kasnije mletački lavovi su svjedoci kulturno-istorijskog kontinuiteta, žive i frekventne istorijske pozornice, koju predstavlja Kotor „starinska kamena dvorana“. Naša je dužnost da se, prepoznajući kulturnu različitost kao sopstveno bogatstvo, brinemo o očuvanju mletačkih lavova. Na to nas obavezuje ne samo sopstveni osjećaj za kulturno naslijeđe, već i obaveze koje proizilaze iz međunarodne konvencije gradova koji su pod zaštitom UNESCO – a.  Izložba ima za cilj da skrene pažnju na istorijsko naslijeđe oko nas i upotpuni naše znanje o njemu”, poručuju organizatori.