Kapetan Marko Martinović ponovno zasijao u svojoj raskošnosti

Time to read
2 minutes
Read so far

Srijeda, 06. svibnja 2015. - 10:56
Autor: 

Sinoć je u Muzeju grada Perasta upriličeno predavanje povodom vraćanja slike Marka Martinovića s restauracije, na mjesto koje mu pripada. Slika ima veliku povijesnu i umjetničku vrijednost, i jedan je od najvrjednijih predmeta u Muzeju.

 

Gosti večeri su bili: Ivana Medenica - direktorica Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Željko Kalezić - načelnik područnog odela Centra za konzervaciju i arheologiju Kotor, a nazočili su i sudionici radionice popravke drvenih škura.

Direktor OJU Muzeji Andro Radulović pozdravio je nazočne i istakao sjajnu suradnju Muzeja i Centra za konzervaciju i arheologiju. "U periodu od 2 godine koliko sam na čelu OJU Muzeji, nebrojeni broj predmeta od portreta, oružja, diploma i nošnji je restauriran i tako sačuvan za buduće generacije. Veliki broj tih predmeta je restauriran besplatno, upravo kao potvrda vrlo uspješne saradnje". Zahvalio je također na suradnji i timu Područnog odjela Centra - Kotor Jasminki Grgurević, Slavici Lompar i Dragu Radimiru, čijim je znanjem, stručnošću i predanošću ostvaren ovako impresivan rezultat.

Marija Mihaliček govorila je o povijesnoj vrijednosti slike i značaju koje ima za grad Perast: "Nije pretjerano reći da je istorijska slika <Kapetan Marko Martinović uči ruske plemiće pomorskim vještinama> jedan od simbola Perasta, a u muzejskoj postavci jedan od najvažnijih artefakata. Umjetnička vrijednost ovog ulja na platnu iskazana je u njegovom sadržaju, odnosno istorijsko-dokumentarnoj vrijednosti, a ne u umjetničkoj, koja je gotovo zanemarljiva.
Ruski car Petar Veliki šalje u Veneciju grupu mladića visokog ugleda iz porodica najvećeg društvenog statusa na pomorsku obuku u kontekstu napora da osnaži Rusiju kao pomorsku silu. venecijanski Senat pitomce Petra Velikog povjerava kap.Marku Martinoviću iz Perasta, cijeneći njegovo pomorsko iskustvo i sposobnosti. Tako sedamnaestorica kneževa i boljara prva teoretska navigaciona znanja stiču u Veneciji 1697. g. Na dva putovanja Jadranom, primjenjuju naučeno u praksi, a na drugom putovanju zadržavaju se u Perastu dva mjeseca 1698.g.
Ova slika govori o najvećoj afirmaciji koju su pomorci iz Perasta stekli u Veneciji, tadašnjoj najmoćnijoj pomorskoj sili. Kapetan Martinović je zaslužan što su se otvorili putevi mnogim Bokeljima, koji su u Rusiji ostvarili sjajne pomorske karijere“.

Ova povijesna slika potječe iz 1711.godine, djelo je nepoznatog  slikara, a nastala u želji da se naknadno trajno sačuva uspomena na taj događaj. Također, nije poznat način na koji je stigla u Perast, ali sasvim je sigurno da se nepoznati slikar  poslužio starijim prikazom kao predloškom uz dodatak opširnog teksta koji je originalan.

"Vrijeme stalno potvrdjuje vrijednost ove slike kao dokumenta jedne od najvažnijih stranica istorije Perasta i početaka organizovanog pomorskog školstva, prvih veza Rusije sa Crnom Gorom i velikih doprinosa pomoraca iz Boke u službi carske Rusije" - istakla je Mihaliček.

Konzervatorica iz Kotora, Jasminka Grgurević se u svom dijelu predavanja osvrnula  na oštećenja koja su vremenom nastala na slici, od njene posljednje restauracije u Zadru prije 52 godine, a uslijed njenog boravka na zidu Muzeja i utjecaju promjene temperature i relativne vlažnosti zida i prostorije, kao i načinu restauracije. "Cilj svih sprovedenih mjera bio je konsolidovati stanje djela, spriječiti njegovu dalju degradaciju unoseći što manje novih materijala u njegovu strukturu, zaštititi mnogoslojnost dokumentarnog dokaza kojeg ova istorijska slika nosi. jedini novi korišteni materijal jeste saten lak, nanesen u 2 sloja".