Omaž profesoru na KotorArt Don Brankovim danima muzike

Time to read
2 minutes
Read so far

Ponedjeljak, 14. rujna 2020. - 10:46
Autor: 

KotorArt Don Brankovi dani muzike organiziraju koncert pod nazivom Omaž profesoru, u častizuzetnog pedagoga, neumornog, svestranog kulturnog pregaoca, prof. Nikoli Gregoviću. Koncert će se održati večeras, u ponedjeljak, 14. rujna, s početkom u 21h u Kulturnom centru „Nikola Đurković“.

Na koncertu sudjeluju Gradski zbor Kulturnog centra Nikola Đurković,  Mandolinski orkestar Nocturno, zatim i gosti koncerta Mandolinski orkestar Tripo Tomas, kao i klape Karampana, a partner koncerta je JU Kulturni centar „Nikola Đurković“.

Koncert, planiran tijekom kolovoza, zbog vremenskih neprilika morao se odgoditi, a organizatori su se odlučili za rujan i ponedjeljak nakon KotorArt Međunarodnog festivala klapa Perast zbog koncepcije programa, koji je također, između ostalih, bio u čast profesoru Nikoli Gregoviću kao i drugih crnogorskih stvaratelja Borislava Tamindžića i Vicka Nikolića.

Poštujući sve mjere NKT – a, koncert se održava s ograničenim brojem publike, uz distancu, a ulaz je slobodan. 

Nikola Gregović, kao svestrani kulturni pregalac – pedagog, kompozitor, dirigent, organizator glazbenog života, obilježio je kulturni život druge polovice 20. stoljeća u Kotoru, Herceg Novom, Nikšiću, kao i izvan Crne Gore, u regiji. Kotoranin rođenjem, glazbeno obrazovanje stekao je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Radio je kao profesor u glazbenim školama u Kotoru i u Nikšiću, u kojem je potom bio direktor škole i profesor na Pedagoškoj akademiji. Osnovao je i vodio mandolinske orkestre i zborove: orkestar Učiteljske škole u Nikšiću, zbor i orkestar Veljko Ćatović u Risnu, orkestar OŠ Njegoš, zbor SMŠ Vida Matjan i Gradsku muziku u Kotoru. Sa zborom nikšićkog KUD-a Zahumlje i kotorskim zborom Nikola Đurković ostvario je zapažene rezultate. Osnovao je i vodio mnoge muške i ženske klape, a kroz rad sa klapom Karampana, koju je osnovao 1980. godine, promovirao je bokeljske pjesme i izvan granica bivše Jugoslavije. Komponirao je i aranžirao brojne dječje, zborske i klapske pjesme, kao i orkestarske kompozicije. Nagrada koju dodjeljuje Festival klapa Perast nosi njegovo ime.

Gradski zbor Kulturnog centra Nikola Đurković nastao je 2018. godine na inicijativu uprave ove institucije, s idejom da se obnovi tradicija zborskog pjevanja, koja je kao organizirani oblik glazbenog života grada postojala još od 19. stoljeća. Na tragu današnjeg ansambla stoji i Gradski zbor Nikola Đurković, osnovan u godinama nakon Drugog svjetskog rata, čiji su članovi bili ugledni kulturni djelatnici, kao što su Antun Homen, Darinka Marović, Tripo Tomas, Mirko Homen, Stevo Simonuti, Miloš Milošević, Julio Marić, Antun Pogačar, Nikša Čučić. Sa svojih dvadeset pet članova, obnovljen Gradski zbor je tijekom prethodne dvije godine aktivno sudjelovao u kulturnim zbivanjima Kotora. Na repertoaru ansambla nalaze se popularne kompozicije domaćih i stranih autora, izvorne melodije iz Boke, kao i višeglasne kompozicije klasične glazbe. U prosincu 2019. godine Zbor je održao prvi cijelovečernji koncert, a godinu dana ranije osvojio svoju prvu nagradu, na Festivalu Adriatica Nova. Horom rukovode profesorice Dušica Ćetković i Ljiljana Dončić.

Mandolinski orkestar Nocturno profesor Nikola Gregović osnovao je 1990. godine u Kotoru, pretežno od svojih učenika iz klase gitare u ŠOSMO Vida Matjan. Prvu postavu orkestra činile su mandoline, mandole, gitare i bas gitara, s vremenom su, kako je orkestar rastao i razvijao se, uključene flaute, bisernice i vojvođanski prim.

Orkestar je nastupao na koncertima škole, na brojnim svečanostima u Kotoru i Boki
uopće. Prvi cijelovečernji koncert orkestar je održao 1992. godine u Crkvi Sv. Duha
u Kotoru, a potom su uslijedili nastupi na Sv. Stefanu, prilikom čuvenog šahovskog
meča između Bobija Fišera i Borisa Spaskog, na otvaranju prvog Jugoslovenskog
festivala pozorišta za djecu, danas Kotorskog festivala pozorišta za djecu, kada je
zahvaljujući orkestru i horu prvi put izvedena službena himna Festivala, koju je
komponirao Gregović. Orkestar je radio sve do smrti Nikole Gregovića, 2010. godine. Iz mandolinskog orkestra nastao je i glazbeni sastav Škuribanda. Orkestrom rukovodi Petar Bukilica.