Prisustvo – odsustva

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Petak, 25. travnja 2014. - 11:30
Autor: 

Prisustvo – odsustva

U Centru  za kulturu Kotor  sutra  u 20 sati  DAH Teatar iz Beograda će  izvesti  predstavu "Prisusto odsustva”

DAH Teatar, Centar za kazališna istraživanja  osnovan je 1991. godine sa motom „Razaranju i nasilju u savremenom svetu, se jedino možemo suprostaviti stvaranjem smisla.“

Predstava “Prisutvo odsustva” je dio projekta «Moć pamćenja» koji se bavi post- traumatskim sjećanjem, koje čuvaju članovi porodica, posebno žene , a koje se odnosi na nestale osobe iz njihove najbliže okoline.

“Kreiranjem predstave koja se bazira na istraživanju smisla toga sjećanja, cilj nam je da pomognemo porodicama koje su imale to teško iskustvo, da javno progovore o tom iskustvu i na taj način nastave svoje živote, kao i da pomognemo proces suočavanja sa prošlošću na našim prostorima”.

Predstava se realzira u organizaciji Anime – Centar za žensko i mirovno obrazovanje  iz kotora, a podržana je  od Mediterranean Women’s Fund .

“Cilj nam je da  doprinesemo tranzicionoj pravdi na prostrorima bivše Jugoslavije i u sklopu inicijative Ženskom  sudu -  feministički pristup pravdi, koji treba da se realizuje naredne godine u Sarajevu, otvorimo mogućnost saradnje sa alternativnim umjetničkim inicijativama kao što je DAH Teatar iz Beograda”.

Ulaz na predstavu  je slobodan.

U predstavi su korištene autentične ispovijesti: Samre Alić, Olgice Božanić, Eme Čekić, Cice Janković, Dragice Majstorović, Slavice Marinković, Beške Avdić, Ismete Dardgan, Fadile Grahić, Hahife Hasanović, Enise Hasanović, Mevludina Lupića, Šife Musić, Ajke Selimović, Mevle Selimović,Suvade Selimović i Zarfe Suljić.