"Regata kotorskih bonacijera“ u akvatoriju kotorskog zaljeva

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 30. ožujka 2016. - 10:27
Autor: 

 

J.K.LAHOR iz Kotora oglasio je „REGATU KOTORSKIH BONACIJERA“ za klasu krstaš koja će se održati u akvatoriju zaljeva 9. travnja.

Pravila: Regata će se jedriti po međunarodnim jedriličarskim pravilima ISAF 2013-2016, Pravilima klase krstaš, Uputu za jedrenje i Oglasu za regatu.

Regata je otvorena za sve jedriličare i klubove.

Prijave će se primati u prostorijama CAFFE BARA NAUTICA (STARI GRAD) 8.4.2016. od 16 do 19 sati i 9.4.2016. od 8 do 10 sati.

Registracija natjecatelja: odmah nakon prihvaćanja prijave, kada će biti uručene Upute  za jedrenje.

Svi skiperi moraju da budu registrirani od strane nacionalnog saveza.

 Startarina po članu posade je 5 €.

Regata je kategorije 4, a u pogledu reklamiranja je C kategorije.

Jedrilice će biti svrstane po kategorijama (Montenegro open - odluka o premjeru jedrilica klase krstaš 2008. god. – Sekcija klase krstaši CJS-a). Regata je navigacijska i jedri se na sljedećoj ruti:

Start ispred KOTORSKE RIVE, obilazak oko peraških otoka, koja se ostavljaju po lijevom boku. Povratak u Kotor gdje je i cilj ispred KOTORSKE RIVE.

Organizator zadržava pravo da u svako doba premjeri svaku jedrilicu čija je prijava prihvaćena.

Obavještenja natjecateljima bit će istaknuta na službenoj oglasnoj tabli u prostorijama caffe bara NAUTICA.

Primjenjivati će se „low point“ sistem niskih bodova.

Prvoplasiranim jedrilicama bit će dodijeljen trofej i posebna nagrada za najbrži brod u realnom vremenu.

Svi natjecatelji na regati sudjeluju na vlastitu odgovornost, a organizator ne prihvata nikakvu odgovornost za materijalna oštećenja, povrede ili smrt, nastale za vrijeme, neposredno prije ili poslije regate.

Upute o privezu dat će organizator odmah pri uplovljavanju u luku.