Anketa: Kotorani protiv prodaje Luke

Priča oko privatizacije Luke Kotor koja je u većinskom vlasništvu Opštine Kotor, aktuelizovana je nakon što je gradonačelnica Marije Ćatović nedavno istakla da ovu kompaniju treba prodati.

Odbor direktora Luke Kotor suprotnog je stava, kao i predsjednik Skupštine opštine Nikola Bukilica

Stav o ovom pitanju još prošle godine dali su i odbornici kotorskog parlamenta koji su usvojili zaključak koji je upućen Vladi. Oni su tada zaključili da je neophodno obezbijediti održavanje većinskog učešča Opštine u vlasničkoj strukturi Luke Kotor.

Povodom ovog važnog pitanja za grad, razgovarali smo sa građanima koji su, u najvećoj mjeri, protiv prodaje.

Što Kotorani konkretno misle o mogućoj prodaji, pogledajte u našoj anketi.