ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA "LUKA KOTOR" AD

Time to read
1 minute
Read so far

Nedjelja, 16. lipnja 2013. - 9:29
Autor: 

Na redovnoj Skupštini akcionara "Luka Kotor" AD, održanoj 14. lipnja, uz prisustvo 91 % predstavnika ili vlasnika akcija.
U prethodnoj godini ostvaren je novi poslovni rekord: ukupan prihod povećan je u odnosu na 2011. godinu 29,51%, tako da je dostigao iznos od 2.466.726 eura. Bruto dobit je uvećana 41,36% i iznosi 973.437 eura. Ukupni troškovi iznosili su 1.493.292 eura, odnosno 22,87%.

Ukupan broj dolazaka brodova tokom 2012. godine iznosio je 343, što je za 8,20% više u odnosu na prethodnu, dok je broj dolazaka jahti bio 1 454, što predstavlja uvećanje od 18,79%. Broj putnika iznosio je 251 042, što je takođe uvećanje u odnosu na prethodnu za 28,63%.
U prethodnoj godini ostvarena je dobit u bruto iznosu od 973.437 eura, a po umanjenju za zakonske obaveze neto dobit iznosi 882.984 eura. Skupština je na prijedlog Odbora direktora jednoglasno odlučila da se akcionarima dobit od 772.446 eura ili 87,48% raspodijeli kao dividenda u obliku akcija, a 110.538 eura ili 12,52% kao dividenda u novčanom iznosu. Odluka je zasnovana na potrebi da se ovogodišnji neto profit usmjeri prvenstveno u povećanje akcijskog kapitala, kao i da se zadrži kontinuitet u isplati dividende u novčanim iznosima.
Skupština je jednoglasno prihvatila Izvještaj o poslovanju Društva i Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza za 2012. godinu, u kojima su sadržani podaci o izuzetno vrijednim poslovnim rezultatima.
Akcionari su odlučili da se članstvo u Odboru direktora povjeri Borislavu Kašćelanu, dr Nikoli Konjeviću, dr Nikoli Dragomanoviću, dr Editi Starović i Vasiliju Vidoviću, koji su u ranijem periodu uspješno rukovodili kompanijom.
Na Skupštini su najavljenje buduće investicione aktivnosti, prvenstveno izgradnja putničkog terminala - stoji u saopštenju za javnost AD "Luke Kotor"


Foto: Radio DUX