BUDVA - PROSLAVA SV. IVANA KRSTITELJA

Time to read
1 minute
Read so far

Nedjelja, 23. lipnja 2013. - 10:55
Autor: 

Budva 23.lipnja 2013.(Radio Dux)- Svetkovina rođenja sv. Ivana Krstitelja zaštitnika crkve i grada Budve slavi se u ponedjeljak 24. lipnja, Pontifikalnu sv. Misu predslavi kotorski biskup msgr. Ilija Janjić u 19 hsati.
Pjeva mješoviti zbor sv. Mateja iz Dobrote.
Nakon sv. Mise Ivanjdansko posluženje i druženje.

Današnja župna crkva sv. Ivana Krstitelja, nekad katedrala, potječe iz XIII. stoljeća i u njoj su sačuvani ostaci freskoslikarsva (pictores graeci) iz XIV. stoljeća. Jedna grobna ploča s godinom 1330. koja je pronađena u prezbiteriju nekadašnje katedrale potvrđuje ovu dataciju. Crkva je više puta zbog brojnih potresa i turskog osvajanja bila rušena i uvijek nanovo obnavljana. Na njenim vratima nad glavnim portalom zapadne fasade stoji slijedeći latinski natpis:
NON SVRREXIT, MAIOR
HOSPES, ADES LIMEN QV(od)
EST BIPENETRALE SACERDOS HIC SEDET ANTISTES BVTVAN(VS) TVVS
A. D. MDCXL
Što u slobodnom prijevodu glasi: Nije ustao veći (Isusove riječi a odnose se na sv. Ivana). O stranče, na pragu si dvostrukih vrata (vrata crkve i vrata neba) ovdje stoluje budvanski tvoj biskup. Godine Gospodnje 1640. Natpis je ugrađen sa stare crkve poslije obnove 1667. godine.
Sv. se Ivan kao zaštitnik grada Budve slavi još od Nemanjića. Tako Budvanski statut u jednoj svojoj odredbi propisuje da se svake godine na blagdan sv. Ivana Gospodinu imperatoru mora platiti 100 perpera i 4 denara (item dovemo dar, oggni anno nella festa di s. Zuanne a m.(esser) lo imeprador yperperi cento manco denari 4). U predmletačko doba (XV. st.) gradski grb i zastava nosili su lik sv. Ivana Krstitelja.
On i danas bdije i čuva grad Budvu i pored pokušaja njegove marginalizacije i izmišljanja gradskih slava bez historijske osnove i potrebne skupštinske odluke. No kada bi ona danas i postojala 800 godina proslave sv. Ivana Krstitelja u Budvi ne bi moglo biti izbrisano.