IN MEMORIAM – PROF. DR. MARIJA MILJA RADULOVIĆ

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 04. veljače 2014. - 23:45
Autor: 

Iznenada, tiho i nenametljivo kako je i živjela, danas nas je napustila prof. dr Marija Milja Radulović, rodjena je 1949. godine u Puli. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Splitu 1973., završila postdiplomski studij iz pomorske privrede - odsjek Pomorskog prava, takodjer na Pravnom fakultetu u Splitu, te magistrirala 1981. godine na temu "Vozarina u pomorskom prevozu".
Na Pravnom fakultetu u Podgorici odbranila je 1992. godine doktorsku disertaciju pod naslovom "Vanugovorna odgovornost brodara" i time stekla naučno zvanje doktora pravnih nauka. Četvrta je generacija pravnika u porodici.

Po završenom fakultetu zaposlila se u pravnoj službi Jugooceanije, gdje je radila kao pravni referent do prelaska na Fakultet za pomorstvo, u Kotoru, (1979). Prvo je radila kao asistent, a zatim napredovala kroz sva univerzitetska zvanja.
U zvanje redovnog profesora izabrana je 2004. Predaje Privredno pravo i Pomorsko pravo.
U dva mandata bila je šef Nautičkog odsjeka na fakultetu, a dvije godine dekan fakulteta. Profesor je i na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo od njegovog osnivanja.
Član Senata Univerziteta Crne Gore u dva mandata i član Suda časti Univerziteta.
Objavila je veći broj stručnih i znanstvenih radova i tri knjige iz područja privrednog i pomorskog prava.
Aktivno se bavi društvenim radom. Od osnivanja Društva prijatelja grada Perasta kao NVO 1999. godine je predsjednik društva. Bila je član Upravnog odbora Bokeljske mornarice. Član je Upravnog odbora Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru.
Podpredsjednik je Zajednice Italijana Crne Gore od njenog osnivanja, član Predsjedništva Asocijacije Dante Aligjeri i savjetnik CRCD (Centro ricerce culturali dalmate) sa sjedištem u Splitu.
Komemorativna sjednica povodom smrti prof. dr Marije Milje Radulović biće održana na Fakultetu za pomorstvo 5.veljače, srijeda u 13 sati.
Ispratiti ćemo je na vječni počinak u četvrtak 6. veljače na groblju u Perastu. Povorka kreće iz Kotora u 14 sati.
Audio:

MARIJA MILJA RADULOVIĆ