ARHUS CENTAR CRNE GORE

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Subota, 17. rujna 2011. - 14:28
Autor: 

U suradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma , Agencije za zaštitu životne sredine i OSCE -ove misije za Crnu Goru osnovan je Arhus centar, 15.04.2011 g. u Podgorici.
Arhuska konvencija usvojena je 25.06.1998.godine na četvrtoj ministarskoj konvenciji "Životna sredina za Evropu" (Arhus Danska), u okviru aktivnosti Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu.

Ciljevi osnivanja Arhus centra u Crnoj Gori su podizanje svijesti javnosti po pitanju zaštite životne sredine, pružanje pravne pomoći, doprinos u suradnji sa lokalinim samoupravama u oblasti životne sredine, pristup jačanje kapaciteta sprovođenja ugovora Arhuske konvencije, podrška u izradi nacionalnih Izvještaja, koji su obaveza po Konvenciji, pružanje pravne pomoći, i drugi, ne manje bitni ciljevi. Nikola Golubović, koordinator Arhus centra, kazao je za naš radio da su zadovoljini sa radom centra i na način kako su reagovale sve ciljne grupe na osnivanje samog centra. Ovo je prvi Arhus centar u Crnoj Gori na državnom nivou. Golubović je još dodao, da je veoma veliko intresovanje od stranih nevladinih sektora , a zadovoljni su i podrškom koju su dobili od strane medija. Arhus centar funkcioniše kao unutrašnja organizaciona jedinica u okviru Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore.
Audio: Nikola Golubović koordinator Arhus centra