Akcije za obilježavanje „Dana planeta Zemlje 2019. godine“

Time to read
2 minutes
Read so far

Srijeda, 17. travnja 2019. - 9:52
Autor: 

Dan planeta Zemlje obilježava se ekološkim akcijama svakog 22. travnja. Javno poduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore već tradicionalno, u suradnji s lokalnim nevladinim organizacijama, školama i drugim ustanovama organizira akcije čišćenja i uređenja morskog dobra. Ove godine realizirat će se sljedeće akcije:

 1. U općini Herceg Novi, u ponedjeljak, 22. travnja, s početkom u 10 sati, u suradnji s NVO udruženje roditelja djece i omladine s teškoćama u razvoju „Zrak Sunca“ realizirat će se akcija "Djeca u krilu Planete" u okviru koje je planirano organizirati tri akcije čišćenja i uređenja plaža i školskih dvorišta i igrališta, s posebnim akcentom na dječju plažu i plažu prilagođenu licima s invaliditetom ispred prve faze instituta "Dr. Simo Milošević" u Igalu. U ovoj akciji sudjelovat će veliki broj lokalnih institucija, poduzeća i organizacija.

2. U općini Kotor, u subotu,  20. travnja, s početkom u 9:30 sati, Javno poduzeće će u suradnji NVO „Naša akcija" sprovesti akciju čišćenja zone na potezu od početka MZ Muo prema hotelu Fjord, zatim Gurdić, Škurde i obala do Žute plaže u Kotoru, u kojoj će se uključiti veliki broj volontera, predstavnici Kulturnog centra “Nikola Đurković”, Planinarskog kluba “Vjeverica”, Triatlon kluba Kotor, Fondacije Kotorskog festivala, NVO „Koltrina“ i ostali.

3. U općini Tivat, u srijedu, 24. travnja, s početkom u 9:30 sati, u suradnji s NVO „Arsenal Eko“, realizirat će se akcija čišćenja podmorja na potezu od Lučice Kalimanj do šetališta Pine u Tivtu, u kojoj će se pored ronilaca ove organizacije uključiti još i predstavnici Zelenog tima općine Tivat, D.o.o. „Komunalno“ Tivat, Omladinski kulb Tivat i učenici OŠ „Drago Milović“.

4. U općini Budva, u utorak 23. travnja, s početkom u 10 sati, JP "Morsko dobro" će u suradnji s NVO „Green Net – Zelena mreža“ sprovesti akciju čišćenja i uređenja prostora ispod Jadranskog Sajma, tj. plaže ispod objekta "TORCH", kao i uređenje javnog mobilijara i zelenih površina u zaleđu predmetne plaže. U akciji će sudjelovati predstavnici JU „Grad Teatar Budva“, NVO „Eko Centar Budva“, djeca JPU “Ljubica Jovanović Maša”, D.o.o. „I Fly“ kao i brojni drugi volonteri i turisti.

5.U općini Bar, u suradnji s Izviđačkim odredom „24. novembar“, u ponedjeljak, 22. travnja, s početkom u 10 sati, će se održati akcija uklanjanja otpada s kompletne gradske plaže u potezu od Gradske marine do ušća rijeke Željeznice u more, kao i sadnje nekoliko stabala raznog drveća na mjestima na kojima su ista stradala u nevremenu. Kao i prethodnih godina akciji će se pridružiti veliki broj lokalnih institucija, poduzeća i organizacija. 

6. U općini Ulcinj, u ponedjeljak, 22. travnja u 8 sati, JP "Morsko dobro" će u suradnji s NVO „RDA - UBA", realizirati akciju čišćenja zaleđa kupališta na Velikoj plaži na lokaciji od kupališta "CABO" do kupališta "HAVANA". Tom prilikom sakupljat će se otpad, i adekvatnim kamionima i kontejnerima odlagati na za to predviđeno mjesto. Akciji će se pridružiti predstavnici NVO “Zeleni korak”, JP „Komunalne djelatnosti“ Ulcinj, JP „Za uzgoj i zaštitu divljači“ Ulcinj, i drugi.

7. U ponedjeljak, 22. travnja, s početkom u 9:30 sati, službenici Javnog poduzeće će se pridružiti akciji čišćenja Velike plaže u Ulcinju, koju organiziraju Karisma Hotels Adriatic Montenegro, RLC Montenegro i lokalna nevladina organizacija iz Ulcinja -  NVO Ecovita.