Donijeta Odluka o privremenom financiranju u Općini Kotor

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 13. veljače 2017. - 12:21
Autor: 

Predsjednik Općine Kotor dr . Aleksandar Stjepčević je, u cilju nesmetanog vršenja poslova lokalne samouprave koji su od neposrednog i zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo, te kvalitetnog i kontinuiranog obavljanja komunalnih i drugih poslova od javnog interesa od strane javnih službi čiji je osnivač Općina i nesmetanog rada organa lokalne uprave dana 13.2.2017.godine na osnovu ovlaštenja iz člana 58. stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi, a na osnovu člana 44. stav 2. Zakona o financiranju lokalne samouprave, donio Odluku o privremenom financiranju budžetskih korisnika Općine Kotor za period 1.1.do 31.3.2017.godine. Razlozi za donošenje ove Odluke pored osiguranja redovnog financiranja budžetskih korisnika su sadržani i u činjenici da SO Kotor još uvijek nije razmatrala Prijedlog Odluke o budžetu Općine  Kotor za 2017.godinu na koji je Ministarstvo financija Crne Gore dana 7.12.2016.godine dalo pisanu suglasnost, a koji je dostavljen Skupštini Općine Kotor od strane predsjednika Općine  Kotor još 7.12.2016.godine, niti je donijela drugi propis u skladu sa Zakonom kojem bi se osiguralo redovno financiranje budžetskih korisnika Općine  Kotor.