Održan seminar u Ulcinju u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 21. prosinca 2017. - 8:37
Autor: 

Protekla dva dana je u Ulcinju u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore održan seminar pod nazivom  ,, Domaći pravni okvir i međunarodna dokumenta zaštite manjinskih prava sa fokusom na Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina i Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima“.

Seminar je ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore otvorio generalni direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore Leon Gjokaj.

Prvoga je dana radionice predavač bio mr. sc.  Bojan Božović , profesor na Pravnom fakultetu na Univerzitetu Donja Gorica, koji je sudionike seminara u interaktivnom pristupu pobliže upoznao s domaćim i međunarodnim pravnim okvirom i aktima u području zaštite prava nacionalnih manjina, s posebnim osvrtom na Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina, nakon čega je uslijedila vrlo konstruktivna i informativna diskusija.  

Panelist narednoga dana bio je prof. dr. Igor Lakić, lingvist i neovisni stručnjak iz Crne Gore u Odboru eksperata  za  regionalne i  manjinske jezike Vijeća Europe, koji je polaznicima radionice na vrlo plastičan način i uz brojne primjere iz prakse  predstavio Povelju o regionalnim i manjinskim jezicima , s posebnim fokusom na  dio koji se odnosi na Crnu Goru , obveze koje je država Crna Gora ratifikacijom Povelje, odnosno dijelova i članaka Povelje, prihvatila i njihovu konkretnu implementaciju.

Sudionici seminara su uz   direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava  manjinskih naroda i ostalih manjinskih zajednica  Leona Gjokaja, v. d. tajnika Ministarstva Valona Dasharamija i  direktora Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica u Ministarstvu prosvjete Crne Gore Marasha Dukaja,  bili i predstavnici Ministarstva javne uprave,  pet manjinskih nacionalnih vijeća ( Adaleta Bibezić, Muhamed Uković, Alisa Džogović Murić, Ana Vuksanović i Faik Nika ), Radija Crne Gore ( Marash Dedvukaj), Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore ( Željka Raščanin) i Zavoda za statistiku.

Usuglašeno je da će  Komisija svoj naredni sastanak imati u prvom kvartalu 2018. godine.