Osvrt na reagiranje predsjednika Općine Tivat

Time to read
2 minutes
Read so far

Utorak, 01. ožujka 2022. - 17:54
Autor: 

Potaknuti tekstom predsjednika Općine Tivat g. Željka Komnenovića „Činjenice oko davanja na korišćenje Doma kulture u Donjoj Lastvi“, koji je objavljen na portalu Radio Tivta, želimo reagirati iz dva razloga: Prvo – tekst je pun netočnosti. Drugo: tekst je pokušaj moralne i političke manipulacije, što se vidi na kraju teksta.   

G. Komnenović piše: „Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore preko Direkcije za inspekcijski nadzor nad državnom imovinom u novembru prošle godine, utvrdilo je da Odluka o davanju na upravljanje i korišćenje Doma kulture u Donjoj Lastvi NVO “Hrvatska krovna zajednica – Dux Croatorum”, nije u skladu sa Zakonom o državnoj imovini. Direkcija za imovinsko-pravne poslove Opštine Tivat je zbog toga pripremila Odluku o stavljanju van snage navedene Odluke. Ugovor između Opštine Tivat i NVO “Hrvatska krovna zajednica – Dux Croatorum” u vezi sa korišćenjem Doma kulture u Donjoj Lastvi zaključen je 15. 4. 2017. godine i ističe 15. 4. 2022. godine.”
Navedeno je pravno dubiozno jer:
•    G. Komenović navodi da Odluka o davanju na upravljanje i korišćenje Doma Kulture u Donjoj Lastvi nije u skladu sa Zakonom o državnoj imovini, ali ne navodi o kakvom se neskladu radi i koji je član Zakona povrijeđen, po kojem članu nastupaju konsekvence takve manjkave Odluke i koje su to konsekvence te tko snosi odgovornost za njih, tj. koje pravne učinke Odluka proizvodi i zašto bi  “Hrvatska krovna zajednica – Dux Croatorum” snosila posljedice pogrešne Odluke nadležnog tijela koje je Odluku donijelo, ukoliko je bila pogrešna.
 
•    Navodi da je: Odlukom Direkcije za imovinsko-pravne poslove Opštine Tivat stavljena izvan snage Odluka o davanju na upravljanje i korišćenje Doma kulture u Donjoj Lastvi, a istovremeno navodi da Ugovor potpisan na temelju Odluke koja je stavljena izvan snage (!?) istječe 15. 4. 2022. Kako u pravu može egzistirati Ugovor kome je pravna osnova za sklapanje stavljena izvan snage?
Prema tome, Dom kulture “Josip Marković” u Donjoj Lastvi vlasništvo je Opštine Tivat, kao i ostali domovi kulture u Gornjoj Lastvi, Lepetanima, Gradiošnici, Radovićima, Gošićima i Đuraševićima. Njegov imovinsko-pravni položaj može se mijenjati jedino odlukom Skupštine opštine Tivat koju odbornici HGI, DPS, SDP i SD bojkotuju od septembra prošle godine. Ovo imovinsko-pravno pitanje, uprkos političkim i diplomatskim pritiscima, ne može i neće se rješavati ni u Zagrebu ni u Podgorici, već jedino i isključivo u Tivtu.
•    “… koju odbornici HGI, DPS, SDP i SD bojkotuju od septembra prošle godine.”- to je suština cijele priče, iako autor teksta pokušava prikazati da se radi o isključivo pravnom pitanju.
Samim tim dubiozna je izjava: “Iskrena namjera Opštine Tivat je da Dom kulture “Josip Marković” u Donjoj Lastvi bude sjedište aktivnosti svih organizacija sa hrvatskim nacionalnim predznakom i da bude mjesto spajanja, a ne razdvajanja i podjela.” To nije moguće ako se od organizacija s hrvatskim nacionalnim predznakom ultimativno traži iseljenje do 15. 4. 2022., pa namjera nikako ne može biti iskrena.  
 
Zaključno, imajući u vidu:
•    „Zakon o državnoj imovini Crne Gore“ („Sl. list CG“, br. 21/2009. i 40/2011.), koji propisuje da je, prema čl. 4. Zakona, vlasnik stvari u državnoj svojini Crna Gora i propisuje tko i na koji način zakonito i ekonomično upravlja, raspolaže i služi se državnom imovinom, s posebnim osvrtom na čl. 14, 20, 29. i 39. Zakona,
•    “Zakon o obligacionim odnosima” (“Sl. list CG”, br 47/2008.; 4/2011; 22/2017), koji regulira zaključivanje ugovora i nastanak obaveza/posljedica iz tog pravnog posla,  
“Hrvatska krovna zajednica – Dux Croatorum” sklopila je s Općinom Tivat zakonski osnovan Ugovor o korištenju  Doma kulture u Donjoj Lastvi s jasno izraženom namjerom za dugotrajnim korištenjem te je ista namjera bila iskazana i od strane Općine Tivat, a više puta je iskazana na  službenim sastancima na međudržavnim visokim razinama (zadnje prije par mjeseci), što se nikako ne može zanemariti, tako da iskazana daljnja namjera obnove ugovora/sklapanje novog predstavlja suštinsku činjenicu kod sklapanja tog pravnog posla. U suprotnom je "Hrvatska krovna zajednica – Dux Croatorum”, koja je u obnovu i održavanje postojećeg prostora ulagala materijalna sredstva s namjerom za dulje trajanje korištenja prostora dovedena u zabludu, s namjerom da  joj se učini veća materijalna i svaka druga šteta te dovede u ozbiljan nepovoljan društveni položaj.  
Također, imajući u vidu da se radi o šteti koja se nanosi cijeloj hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori nemjerljive su i političke posljedice.  
 
Hrvatska krovna zajednica Dux Croatorum