Tribina o poglavlju VIII.

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 05. ožujka 2019. - 8:29
Autor: 

Javna tribina Odbora za europske integracije na temu "Crna Gora i EU - Poglavlje 8: Konkurencija“, obilježila je rasprava  o dosadašnjim rezultatima, postignutim u okviru spomenutog pregovaračkog  poglavlja i spremnosti Crne Gore da tijekom pregovora s EU u ovoj oblasti osigura  najpovoljnije uvjete  za njene građane. U okviru konstruktivnog dijaloga zainteresirane  javnosti i predstavnika nadležnih institucija, razgovaralo se   i o ključnim izazovima  te o aktivnostima koje je potrebno sprovesti u cilju dostizanja željenog standarda. U svom uvodnom obraćanju Adrijan Vuksanović, zamjenik predsjednika Odbora za europske integracije, podsjetio je da je jedan od važnih ciljeva Odbora bliže informiranje građana o procesu pristupanja Crne Gore Europskoj uniji, te da je organiziranje tribina način da se, kroz direktni razgovor, čuju različita mišljenja o stanju i izazovima u važnim oblastima o kojima Crna Gora pregovara sa EU. Vuksanović je kazao da je, ususret sjednici Odbora na kojoj će se razmatrati pregovaračka pozicija za dato poglavlje, značajno da se čuju komentari koji mogu doprinijeti kvalitetnijoj poziciji i razmotre koraci koje Crna Gora treba da poduzme u narednom periodu.

Govoreći o sadržaju poglavlja, šef radne grupe za poglavlje 8 i predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije Miodrag Vujović kazao je da tržišna ekonomija osnov svakog razvijenog društva, zaslužna za opšti privredni razvoj i s tim u vezi naglasio da se u okviru ovog poglavlja, između ostalog, razmatraju i mogućnosti uključivanja na evropsko tržište, dugoročna poslovanja u Crnoj Gori i ulazak novog kapitala, kao i kontrola samog tržišta u cilju sprečavanja monopola. Osim toga, pojasnio je Vujović, ovo poglavlje uključuje i pitanje davanje državne pomoći, na šta se Crna Gora obvezala Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, te svoj zakonodavni okvir uskladila sa članovima 107 i 108 Ugovora o funkcioniranju EU. Pregovaračica za ovo poglavlje, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije Biljana Jakić podsjetila je „da početna mjerila koja je Crna Gora imala da ispuni za otvaranje poglavlja su se ticala usklađivanja propisa s pravnom tekovinom EU, izgradnje insititucionalnog okvira i jačanja kapaciteta, ali i zahtjeva u vezi sa mjerama državne pomoći“.

Zamjenik glavnog pregovarača Marko Mrdak pohvalio je suradnju s Odborom za europske integracije, ističući da je ovo posljednja u nizu tribina posvećenih pregovaračkim poglavljima, organiziranim u susret razmatranja pozicija. On je izrazio zadovoljstvo zajedničkim radom i najavio aktivnosti i djelovanje u narednom periodu, dijeleći mišljenje sa zamjenikom predsjednika Odbora da će poglavlje 8 biti otvoreno do kraja rumunjskog predsjedavanja. Na kraju svog izlaganja, Mrdak je istakao da je Crna Gora interno spremna za zatvaranje šest poglavlja i to: 6, 7, 10, 20, 21 i 28. Tijekom rasprave, sudionici tribine su se zanimali  za pitanja rješavanja nelojalne konkurencije, transparentnost davanja države pomoći, kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije, žalbenih postupaka i sl. Na tribini je zaključeno da je zakonodavni okvir uglavnom usklađen s pravom tekovinom EU, ali da će rezultati spomenute Agencije, ali i ostalih nadležnih institucija odrediti dinamiku pregovora i rad na zatvaranju jednog od najvažniji poglavlja u pregovaračkom procesu.