Uspješno završena realizacija projekta „Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine“

Time to read
3 minutes
Read so far

Petak, 12. ožujka 2021. - 18:39
Autor: 

Danas je u  dvorani za sastanke Centra NVO u Kotoru  održana konferencija za medije povodom završetka realizacije projekta „Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine“,  koji je sprovodila NVO Eko Centar DELFIN  iz Kotora, u partnerstvu s asocijacijom za ekonomski razvoj - REDAH  iz Mostara i u suradnji s OŠ  „Veljko Drobnjaković“ iz Risna i OŠ Treća osnovna škola Mostar iz Mostar , lokalnim upravama Općine Kotor i Grada Mostara i lokalnim javnim emiterima iz Kotora i Mostara. Projekt je financiran u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a financira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF). Opći cilj projekta je bio  doprinos realizaciji nacionalnih ciljeva u obrazovanja za održivi  razvoj,  kroz povezivanje mladih i sprovođenje neformalnog edukativnog programa o održivom razvoju, zaštiti životnog okoliša, prirodnim i kulturnim resursima i klimatskim promjenama  za učenike/ce i nastavnike/ce  u dvije obrazovne  institucije na  području Općine Kotor i grada Mostara.

„Realizirane aktivnosti, ostvareni ciljevi i postignuti rezultati projektnog plana  direktno su povezani s prioritetnom oblasti programa podrške -  Zaštita životne sredine (podizanje nivoa informisanosti i znanja u svim sektorima o održivom razvoju, zaštiti životne sredine, prirodnim resursima te klimatskim promjenama; učenje o održivom razvoju kroz formalno i neformalno obrazovanje; promovisanje pozitivnih inicijativa i modela ponašanja te jačanje svijesti o posljedicama neodgovornog ponašanja prema životnoj sredini). Osim toga, indirektno, projektni plan je bio povezan i sa prioritetnim oblastima poziva Jačanje kapaciteta mladih, unaprijđenje medijske i informacijske pismenosti i medijsko izvještavanje  i promovisanje kulturne raznolikosti i interkulturalnog razumijevanja uz adekvatnu zastupljenost i poštovanje polnih i svih drugih razlika i posebnosti.  Od avgusta 2020. do marta 2021. u okviru projekta realizovane su aktivnosti koje se odnose na izradu i distribuciju informativno promotivnog materijala i sprovođenje neformalnog edukativnog programa za oko 950 direktnih korisnika (učenici i nastavnici u projektnim obrazovnim institucijama), tokom kojeg su experti iz različitih oblasti, upoznali mlade ljude sa posebnostima, vrijednostima, benefitima  i  održivim upravljanjanjem  zaštićenim područijima svjetske baštine ,projektnog regiona. U okviru edukativnog programa, mladi ljudi iz Kotora i Mostara su u okviru obrađenih tema sproveli istraživanje svoje okoline, napravili izvještaje sa analizom stanja, preporukama i zaključcima, kako oni vide budući razvoj područja u kojem žive. Osim navedenih tema, obrađena je i oblast nematerijalne kulturne baštine, u okviru koje su mladi ljudi iz projektnog regiona pripremili karnevalske maske koje su  promovisali kroz performanse u Kotoru i Mostaru i tom prilikom kao „dobošari dobrih vijesti“ predstavili   svoje literalne radove. koji su proizvedeni u toku projekta, a odnose se na odgovoran odnos prema sredini u kojoj živimo. Na samom kraju projekta, mladi  iz projektnog regiona obišli  su značajna  prirodna i kulturnih područja i institucije, tokom kojih im se pružila prilika da se i praktično upoznaju sa područjem u kojem žive i da svoja iskustva podijele međusobno na on line platformama. Projektom je obezbijeđena oprema za primarnu selekciju otpada za projektne škole u okviru koje su učenici dobili obuku kompostiranja zelenog otpada i naučili više o značaju i benefitima primarne selekcije otpada, a na samom kraju projekta organizovana je i  akcija sadnje autohtonih biljaka u dvorištima škola u saradnji sa roditeljima“ – stoji u priopćenju.

Prema riječima ravnateljice  OŠ „ Veljko Drobnjaković“ , Slavke Mirković:  „ poziv za učešće u projektu od naših dugogodišnih saradnika i prijatelja Eko centra Delfin smo sa oduševljenjem prihvatili jer se svaka naša dosadašnja aktivnost i akcija završavala uspjehom. Otežavajuće okolnosti izazvane trenutnom epidemiološkom situacijom nijesu spriječile da sa uspjehom realizujemo sve planirane aktivnosti i radionice. Negdje nam je svima žao što nijesmo uspjeli ostvariti planirane međusobne posjete sa našim saradnicima na peojektu školom iz Mostara jer to bi sigurna sam bilo jedno bogato iskustvo. Projekat nam je donio velike benefite kako za školu, tako i za učenike,  a pogotovu za učenike koji se formiraju u buduće odgovorne građane ove zajednice i ove države. Uspjeli smo da stvorimo jednu održivu i stabilnu školsku sredinu. Iskustvo za učenike je bilo neprocjenjivo samim tim što su uključeni u rješavanje problema životne sredine i što su shvatili da mogu biti donosioci odluka i pokretači promjena. Uspjeli smo da kod njih formiramo proaktivno ponašanje koje će prenijeti na članove svoje porodice, prijatelje, drugare u školi kroz planiranu vršnjačku edukaciju. Moram istaći da smo u julu mjesecu dobili status Eko škole, međunarodno priznanje, tako da će nam ovaj projekat pomoći da još stabilnije i sa dodatnim iskustvom zadržimo ovaj status“.

Ljilja Radunović NVO Eko Centar DELFIN : „ Izuzetna posvećenost i otvorenost za saradnju ovh mladih ljudi kroz realizaciju projekta, ali i otvorenost obrazovnih institucija i njihov angažman tokom sprovođenja aktivnosti, navodi nas na zaključak da je uloga neformalnog obrazovanja  od izuzetnog značaja za sticanje znanja i praktičnih iskustava koje nije moguće pružiti kroz redovne obrazovne programe. Posebno ističemo značaj  neformalno obrazovanje u oblasti informisanja, edukacije i  promocije  vrijednosti zaštićenog područja, jer je evidentan nedostatak programa i aktivnosti u ovoj oblasti kada su u pitanju obrazovni kurikulumi. Iz tog razloga , u saradnji sa nastavnim osobljem u projektnim školama, već je definisan plan aktivnosti za sprovođenje vršnjačke edukacije, kako bi se  stečena znanja i iskustva  prenijela mlađim generacijama . Osim toga naša NVO će svakako u budućem periodu promovisati postignute ciljeve i ostvarene rezultate  u drugim obrazovnim institucijama i nastaviti da radi u ovoj oblasti kako bi doprinijeli postizanju nacionalnih ciljeva u oblasti obrazovanja za održivi razvoj“.