Izložba fotografija „3K“ u Tivtu

Time to read
2 minutes
Read so far

Utorak, 02. kolovoza 2016. - 9:07
Autor: 

U Galeriji ljetnikovca Buća u Tivtu, od 4. do 12. kolovoza bit će otvorena izložba fotograifja „3K“, Aleksandra Saše Kordića, Stevana Kordića i Miška Kordića.

„Fotografska izložba “3K” je izložba koja u svojem imenu sugeriše da njena 3 autora pripadaju familiji Kordić, koja potiče iz sela Šišići u Gornjem Grblju. U Boku Kotorsku smo se doselili iz Hercegovine, nakon Kandijskih (1645-1669) i Morejskih ratova (1714-1718), vođenih između Venecije i Osmanskog carstva, prvo u Risan (1720), a potom u Grbalj. Trenutno, naši brojni srodnici žive u Grblju, Kotoru, Tivtu, Prčanju i drugim mjestima Boke Kotorske.

Zajedničko porijeklo nije jedino što nas povezuje. Svo troje smo fotografi, koji smo već duže vremena prisutni na fotografskoj sceni Crne Gore u raznim oblicima. U prvom redu kroz fotografije Boke Kotorske: njenih pejzaža, kulturne baštine i ljudi. Ono što je nam je takođe zajedničko je povezanost sa morem: Aleksandar Saša je pomorski kapetan, koji aktivno plovi, Miško je po obrazovanju pomorac, koji je ranije plovio, a Stevan radi na Pomorskom fakultetu Kotor. More skoro uvijek podrazumijeva putovanje, što su još dva motiva ove izložbe. Baš kao i živote brojnih pomorca našeg kraja, ovu izložbu karakterišu: Boka, more i putovanje. Ta tri motiva potakla su nas da priredimo zajedničku izložbu, koju čine 21 kolorna fotografija formata 100×70 cm. Fotografije su nastale širom svijeta, u dužem vremenskom periodu, od kojih se neke po privi put ovom izložbom prikazuju publici“.

Aleksandar Saša, Stevan i Miško Kordić

Aleksandar Saša Kordić

Aleksandar Sasa Kordić rođen je u Kotoru, 5. studenog 1962. godine, u istom gradu završio je Višu pomorsku školu u Kotoru. Već skoro 35 godina je aktivni pomorac i plovi svim morima svijeta. S manjim prekidima fotografijom se bavi od srednje škole. Od fotografskog aparata se ne odvaja ni tijekom dugih odsustvovanja od kuće, veliki broj fotografija dokumentira njegova putovanja po udaljenim krajevima svijeta. Fotografija mu više nije samo hobi, već je odavno prerasla u strast...

Do sada nije izlagao, ali njegova permanentna izložba je njegova Facebook stranica: Aleksandar Saša Kordić. Portreti su mu omiljena tema, a djeca i životinje najčešći modeli.

Stevan Kordić

Stevan Kordić rođen je 20. travnja 1969. godine u Kotoru. Doktorirao je matematiku i radi na Pomorskom fakultetu Kotor. Umjetničkom fotografijom bavi se duže od 16 godina. Izlagao je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama. Svoje radove prikazivao je u Kotoru, Tivtu, Herceg Novom, Podgorici, Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Termoliju, Bonu i Rimu. Imao je do sada 5 samostalnih izložbi i jednu zajedničku instalaciju.

Tematski, posebno se bavi fotografijom arhitekture, ali i drugim temama, kao što su: more, morski pejzaž, brodovi i pejzaž uopće. Također, sudjelovao je u kao fotograf u brojnim publikacijama i povijesnim izložbama koje za temu imaju povijesno nasljeđe Boke kotorske. Član je više nevladinih udruga, koja se bave očuvanjem kulturne baštine, a djeluju na prostoru Boke kotorske. Doživotni je član Europe Nostre.

Fotografije Stevana Kordića mogu se vidjeti na njegovoj internet stranici www.stevan-kordic.com.

Miško Kordić

Miško Kordić je rođen 30. svibnja 1983. god. u Kotoru. Završio je Pomorsku školu u Kotoru i nakon nekoliko godina plovidbe posvetio se umjetničkoj, a nakon toga i komercijalnoj fotografiji. Aktivno se bavi fotografijom skoro 15. godina Do sada je učestvovao na preko 60 međunarodnih i domaćih izložbi, na kojima je osvajao mnogobrojne nagrade i pohvale. Ujedno mnoge od njegovih fotografija su objavljivane u raznim časopisima u tiskanim i elektronskim izdanjima.         

Fotografija prirode kao i makrofotografija omiljene su mu teme za fotografiranje, mada se ne ustručava oprobati i na drugim poljima fotografije.      

Fotografije Miška Kordića mogu se vidjeti na njegovoj internet stranici www.fotonegativ.com, kao i na www.teodo-tivat.com.

Sponzor izložbe:

Tiskara Birokonto, Herceg Novi — Sponzor štampanog materijala instalacije: pozivnice, plakati i katalog instalacije.

Organizator izložbe:

Centar za kulturu Tivat — Purgatorije 2016.