Reagiranje na tekst objavljen u dnevnom listu “Dan”

Time to read
5 minutes
Read so far

Utorak, 11. studenog 2014. - 13:02
Autor: 

Reagiranje na tekst "Savjeti se bune jer gube kontrolu nad 760.000" objavljen u dnevnom listu Dan 31.10.2014. god.       

        „ Skupština mora  da raspusti Upravni odbor Fonda“

 

         Upravni odbor Fonda za zaštitu  i ostvarivanje manjinskih prava raspisao  je II konkurs za  raspodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u 2014. godini. Vi ste  gospodine  Radoviću ovu našu redovnu aktivnost  iskoristili kao povod da  i  prije raspisivanja  konkursa  pozovete bezmalo  sve vodeće institucije u Crnoj Gori  i  građane, ne bi li ih “spasili” od predstojeće raspodjele, unaprijed je ocijenivši, Vama svojstvenim vokabularom ,ne nudeći pri tom niti jedan valjan argument. Znate, kada čulnost dosegne granice tolerancije,   činjenice i dokazi, ne samo kod Vas, već uopšte, postaju apsolutno nebitni i nevažni, ustupajući mjesto vulgarnom  etiketiranju. I uopšte, nikada ljudi nijesu lakše etiketirani kao u Vašoj izvedbi, uoči svake pa i ove raspodjele. Pritom,  ni sami ne vjerujete svojim tvrdnjama, pa je Vaša NVO i ovog puta konkurisala za dodjelu sredstava kod ovog Fonda, samo iz jednog jedinog razloga, da bi imali priliku da nas opet tužite, unaprijed nezadovoljni raspodjelom,  i ako sami znate da Vaš projekat neće proći formalno pravne uslove. Istina najviše boli, pa dopustite da citiramo jedan podnesak iz advokatske prakse :“ Ogrtač neistine je svuda pun rupa i što ga čovjek više rasteže na jednoj strani da bi se pokrio neistinom, to nenadano na drugoj strani otkriva svu bijedu svoje golotinje.“  U Vašem slučaju, ovo je poprimilo odveć vulgarne  razmjere.

         Od imenovanja Upravnog odbora u ovom sastavu, zapljusnuli ste javnost  komentarima i izjavama kako u elektronskim tako i u štampanim medijima, ali smo ipak  našli za shodno da vam pojasnimo zakonsku regulativu koju Vi očito ne poznajete. Postoje i druge institucije u državi koje se bave raspodjelom sredstava za finansiranje projekata, i njihove su odluke padale pred Upravnim sudom, ali Vi se na njih ne osvrćete , iz jednostavnog razloga –od  njih dobijate novac za  Vaše projekte.

         Osvrnućemo se samo na dio ovog  teksta ,  preskačući  Vaš komentar koji se odnosi na izvještaj Evropske komisije, iz razloga što su izvještajem o napretku obuhvaćene i druge institucije u Crnoj Gori, a koliko su te kritike EK „oštre“ ili „blage“, stvar je lične percepcije i shvatanja ukupnog smisla pristupnih pegovora sa kranjim ciljem punopravnog učlanjenja, čemu smo svi bez razlike posvećeni.

         Iz Vašeg reagovanja je očigledno da ne iskazujete spremnost da  prihvatate elementarnu istinu ako se kosi sa Vašim interesima.  Interesima,  koje svjesno stavljate pod plašt   ljudskih prava i sloboda, i to onih koje se odnose na nacionalne manjine i ostale manjinske nacionalne zajednice. 

         Prelistavajući ranije Odluke o raspodjeli sredstava, da  se primijetiti da je Građanska alijansa dobijala novčana  sredstva od ovog Fonda i tada se nijeste žalili na regularnost raspodjele, sve do momenta kad  je Upravni odbor utvrdio da  akt o osnivanju  Građanske alijanse nije u skladu sa članom 2  stav 3 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, kojim je propisano :“Pravo  učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava imaju nevladine organizacije i druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti usmjerene na očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etičkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etičkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

         Kada je prvi put odbijen projekat Građanske alijanse, uslijedila je organizovana haranga u medijima do kojih ste uspjeli doprijeti . Prećutali smo mnogo neistina koje ste iznijeli na račun Upravnog odbora, u nadi da  ćete se vremenom odazvati razumu i shvatiti da je Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, novoosnovana institucija, te da joj treba  kadra i iskustva, da prevaziđe prepreke u radu. U tom smislu ističemo, da je svaka poluistina opasnija od one apsolutne neistine, jer uvijek postoji neka kvazi statistika kojom je poluistina sladunjava, da godi ljudskoj sujeti, a  neupućenima se može  plasirati  kao apsolutna istina.

         I dalje ne propuštate nijedan konkurs za raspodjelu sredstava, a da ne aplicirate nekim projektom iako znate unaprijed da ćete biti odbijeni onog momenta kad Komisija za ocjenu formalno pravnih uslova utvrdi da vaši osnivački akti  nijesu u skladu sa Odlukom. Doduše, i pravo na grešku teorijski posmatrano, jeste dio prava i sloboda. Ali i pored toga svjesni smo da ih nikada nećete uskladiti, jer ne priznajete i  ne prihvatate manjinska prava. Svjesni smo da  je   vama  dobro poznato da su manjinska prava iz korpusa ukupnih ljudskih prava i sloboda i da je zakonodavac u Zakonu preferirao upravo ona rješenja koja će afirmativno uticati na djelotvorno zaživljavanje upravo prava i sloboda nacionalnih manjina, manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, koja je država Crna Gora u samom Ustavu prepoznala kroz posebno poglavlje. Na ovaj način, stvorene su pretpostavke da se Zakonom kreira ukupan, ne samo pravni  ambijent u kojem bi se ova prava mogla ostvarivati na optimalan način.  Tako je pružena mogućnost nacionalnim zajednicama  da održe svoje posebnosti, koje čine bogastvo Crne Gore, a multietnički sklad,  tolerancija i  suživot različitosti bijahu prepoznate kao najveće vrijednosti kojima se ukupna Crna Gora opravdano i ne bez razloga dičila pred civilizovanim svijetom. Kako vaše  istupe i ispade shvatiti u tom smislu, ostavljamo objektivnim i nepristasnim čitaocima da prosude sami. Vama ništa ne znači ni što su ta prava istaknuta kao posebna i u samom nazivu Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Nije nikakav problem da Ministarstvo vrši nadzor nad radom  Fonda kada se za tim stvore  pravne predpostavke. To je jedini ispravan i legitiman pristup.

         Pojašnjenja radi,  kao barjakom mašete da je Upravni sud poništio Odluku Fonda o raspodjeli sredstava za 2012. godinu, ne iznoseći iz kojih razloga. Mi ćemo pojasniti ne Vama, obzirom da Vam je apsolutno jasno, već cijenjenoj javnosti koju pokušavate obmanuti  poluistinama poput ove, ili možda  Presudu nijeste pročitali do kraja, što vas apsolutno ne opravdava. Odluka je poništena iz formalno- pravnih razloga,  ne i materijalno  pravne prirode, a  ako ne znate šta su to formalno pravni razlozi, uzmite ZUP i pročitajte. Uzmite i Zakon o sudovima i pročitajte nadležnost Upravnog suda. Tada ćete shvatiti  šta cijeni  Upravni sud u upavnom sporu po podnijetoj tužbi.

         Iz ovih razloga,  nijesu tačni Vaši navodi “da Fond  nastavlja da obesmišljava postojanje drugih državnih institucija”. Fond to nikad nije radio, pa ni ovom slučaju. 

         U konkretnom slučaju Fond je postupio po Presudi Upravnog suda i u datom roku ispravio formalne razloge zbog kojih je Odluka  poništena, i donio novu Odluku i objavio je na sajtu. I tu se ova priča završila. Da li ste to znali? Šta se dogodilo sa vašom revnošću u međuvremenu da baš to propustite?  Da konstatujemo: Imali ste pravo da podnesete tužbu i na ovu Odluku, obzirom da ni njome nijeste dobili  sredstva za projekte kojima ste aplicirali, jer materijalni propis takve projekte ne podvodi pod ostvarivanje manjinskih prava. Možda nijeste znali da je  zakonom dopušteno i na nju podnijeti tužbu, ali se i dalje dičite i mašete tom istom Presudom već dvije godine, za koju ste navodno zaslužni.

         Vaši nastupi pred medijima su krajnje grotesktni i zvuče odveć paternalistički i emotivno. Ciljate nisko, što i nije imanentno članu bilo koje NVO, osim možda Građanske alijanse,  konstantno ponavljajući: Fond  opet nezakonito dijeli pare građana. A čije pare troši nevladina organizacija za koju radite. Ko vrši reviziju nad vašim radom? Kakvi su vaši finansijski izvještaji?

         Kad se malo detaljnije zaviri   ko  je sve angažovan u vašoj nevladinoj organizaciji, pa čak i pravni konsultanti, (nijesu li možda mnogi u konfliktu interesa), ne iznenađuje nas  široka lepeza onih,  koji su  po funkcijama pravilno raspoređeni u  skoro svim državnim institucijama i medijima.  Ne čudi nas da imate jako uporište i da na sva zvona lobirate kako treba da se promijeni sastav Upravnog odbora Fonda. To što predlažete je atavizam vremena za koja smo ubijeđeni da su bespovratno ostala iza nas. Ko bolje poznaje potrebe nacionalnih zajednica od njihovih predstavnika? Sigurno „ ne“ neki skorašnji  dr. ili mr.  nauka za ljudska prava, ili da neki „profesionalci evaluiraju pristigle prijave na konkurs“ kako izjaviste. Šta je to po Vašoj mjeri profesionalac?

 

 Na sajtu Građanske alijanse stoji da su Vizija, Misija i Vrijednosti koje Vaša nevladina organizacija ima za cilj da se  njeguje: istina, pravda, mir, tolerancija, odgovornost, jednakost, timski rad, aktivizam, transparentnost, stalno učenje i saradnja.

         Šta bi sa ovim ciljevima? Zašto su selektivni? Jesu li navedeni ciljevi isključivo i samo  u  interesu Građanske alijanse i Vas lično?

 

                                    Upravni Odbor Fonda za zaštitu i

                                   ostvarivanje manjinskih prava

                              

                                   predsjednik Basri Lika