Kotorska biskupija

Sveta Godina Milosrđa koju je papa Franjo ina­ugu­ri­rao za cijelu Crkvu 8. pro­sinca, sve­čano će zapo­četi 17. pro­sinca i u našoj bisku­piji — u skladu s odlu­kom sv. Oca u buli „Misericordiae Vultus”.

Na zavr­š­noj sve­ča­nosti naci­onal­nog natje­čaja za knji­žev­nost prot­kanu krš­ćan­skim vred­no­tama 7. „Književni Kranjčić“ odr­ža­noj 5. pro­sinca 2015. u Križevcima, pje­sma posve­ćena bl. Ozani autora Zdravka Gavrana nagra­đena je tre­ćim mjes­tom. U žan­ro­vima poezije, kratke priče, puto­pisa, eseja i mono­drame nagrade su dodi­je­lili Laudato, Glas Koncila, Veritas, kar­mel­ska i domi­ni­kan­ska pro­vin­cija. Najuspjelije radove inter­pre­ti­rali su Mladena Gavran i Dubravko Sidor.

Proslava blag­dana sv. Nikole po župama kotor­ske biskupije:

Perast, župna crkva sv. Nikole
06.12. sv. misa u 10h

Prčanj, crkva sv. Nikole
06. 12. sv. misa u 9 h, podi­jela pake­tića djeci u 14 h

Đeno­vići, župna crkva sv. Nikole
06.12. sv. misa u 10h, pre­dvodi kotor­ski biskup mons. Ilija Janjić

Kotor, katedrala-bazilika sv. Tripuna
06.12. sv. misa za sve žive i pokojne pomorce u 18h, nakon mise sli­jedi pri­godni pro­gram za djecu

U Mulu kraj Kotora, rod­nom mjestu bl. Gracije, 9. stu­de­nog sve­čano je pros­lav­ljena svet­ko­vina ovog bokelj­skog sveca. Svetkovini je pret­ho­dila trod­nev­nica i 72-satno kla­nja­nje Presvetom oltar­skom sakra­mentu, kojim se — kako je objas­nio žup­nik Mula p. Dariusz Nowak, SDS — na pose­ban način htjela istak­nuti i nas­lje­do­vati pobož­nost bl. Gracije prema Euharistiji. Na trod­nev­noj duhov­noj pri­pravi pro­po­vi­je­dao je vlč.

U malome ribarskom mjestu Muo, u Boki kotorskoj, rođeno je 27. studenoga 1438. dijete  kome su roditelji Benedikt i Dobre (Bona) Krilovića na krštenju dali ime Pavao. Obitelj bl. Gracija bijaše skromna, ali poznata po poštenju i pobožnosti. Bilo je to u vrijeme pontifikata Eugena IV. kada je Boka bila u sastavu Mletačke Republike. Vrijeme i obiteljsko porijeklo odredilo je Gracijein životni put ribara i mornara kao i drugih stanovnika ovih primorskih krajeva toga vremena, tj. da se izdržava ribolovom i plovi morima. Ulaskom u augustinski red Pavao (Krilović) uzima ime Gracija (Milost).

Početkom mjeseca studenog Crkva slavi zapovijedanu Svetkovinu Svih svetih (1. studenoga), te sljedećeg dana (2. studenoga) Dušni dan. U tim svetim danima oči svih vjernika uprte su u razmatranje nebeskog blaženstva svih naših predaka u vjeri, koji su po zaslugama svog krjeposnog kršćanskog života zaslužili ući u zajedništvo nebeske Crkve, u vječnu radost svetaca Božjih. Također se sjećamo i svih dragih pokojnika, za koje na poseban način prikazujemo sv. mise i molitve. Podsjećamo sve vjernike da u periodu od 1. do 8. studenog mogu dobiti potpuni oprost koji se može namijeniti za pokojne.

Ponedjeljak, 02. veljače 2015.

Dan mučeništva (Dies Natalis) sv. Tripuna je 2. veljače, ali zbog blagdana Svijećnice prvotna Crkva je blagdan sv. Tripuna prenosila dan prije ili dan poslije 2.veljače. Mramorni napuljski kalendar (IX. st.), carigradski sinaksarij, kao i ruski kalendari, te neki grčki sinaksariji anticipiraju, slave blagdan 1. veljače. Postcipiran, tj. 3. veljače, nalazi se u poznatom benediktinskom martirologiju (Usuardi Martyrologium IX. st.) u kapuanskom kalendaru (XI. – XII. st.) kao i u kotorskom kalendaru (XV. st.). Kada je godine 1582.

Stranice

Subscribe to RSS - Kotorska biskupija