Prof. dr.Pasinović - Dobrotska čipka u škrinjama

Emitirano: 
Petak, 30. svibnja 2014.

Gost emisije "Tragom Hrvata Boke i događaja" bio je profesor dr. Milenko Pasinović. U našoj emisiji prof. Pasinović govori o aktualnim problemima, manjinskoj zajednici Hrvata, turizmu, dobrotskoj čipki, Venecijanskom sindromu, Kotoru...

O hrvatskoj manjinskoj zajednici Pasinović je kazao da je u razdoblju od 2003. do 2011. broj Hrvata smanjen za 14%, te da godišnje ima oko 98 Hrvata manje u Crnoj Gori. Pasinović dodaje da je poprilično smanjen i broj katolika, ali da ih ima za 2.200 više u odnosu na broj Hrvata.

Što se tiče turizma, Pasinović je kazao da su Kotor i Šavnik jedine općine u Crnoj Gori koje su bez dugova, ali da nemaju ni investicionih ulaganja, da je Kotor izgubio mnoge sadržaje i funkcije koje je prije imao. On naglašava da je Boka u razdoblju od 2003. do 2011. imala 6% stanovnika manje, 0,5 domaćinstava manje, a više čak 31% stanova, što govori o apartmanizaciji.

O dobrotskoj čipki, Pasinović kaže da se ona trenutno čuva u škrinjama, te da treba mnogo novaca kako bi se ta čipka restaurirala, konzervirala i prezentirala, ali da Fond za financiranje manjina nema sluha za to.

Pasinović upozorava da Kotoru prijeti Venecijanski sindrom i da to predstavalja veliki problem.

Više poslušajte u našoj emisiji.