CEDEM: ISTRAŽIVANJE POKAZUJE DA JE ETNIČKA DISTANCA I DALJE VEOMA IZRAŽENA U CRNOJ GORI - PETINA GRAĐANA NE ŽELI ROME, HRVATE...

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 11. prosinca 2013. - 14:44
Autor: 

Ljudi u Crnoj Gori teško prihvataju da neko ko nije njihove nacionalnosti ima rukovodeći položaj u njihovoj državi, pokazalo je istraživanje CEDEM-a "Etnička distanca u Crnoj Gori".
Prema riječima metodologa Miloša Bešića, gotovo trećina građana ima problem kada pripadnik druge nacionalnosti vaspitava njegovu djecu.
"U prosjeku, gotovo svaki drugi građanin gradi distancu u odnosu na Rome", objasnio je Bešić ističući da je stepen distance visok i kada su u pitanju Albanci (39,4) i Hrvati (35,6).

Istraživanje je pokazalo da svaki peti građanin Crne Gore ne bi želio da živi sa Albancem i Hrvatom u istoj državi, a 22 odsto njih ne bi voljelo da živi u istoj državi sa Romima. Gotovo trećina ispitanika ne bi željelo da živi u susjedstvu sa Romima, oko 25 odsto to misli za Albance, a 24 odsto za Hrvate.
Oko 32 odsto građana ne bi željelo da im Rom bude sa- radnik na poslu, dok oko 25 odsto ispitanika ne bi željelo da sarađuje sa Albancem, a 23,4 odsto sa Hrvatom.
Više od 43 odsto ispitanika ne bi željelo da im pripadnik romske populacije bude pretpostavljeni na poslu, gotovo 37 odsto na toj poziciji ne bi željelo Albanca, a oko 31 odsto Hrvata. Preko 53 odsto građana ne bi željelo da Rom bude vaspitač njihovoj djeci, 46 odsto njih takav stav ima prema Albancima a 39 odsto prema Hrvatima.
Gotovo 43 odsto ispitanika ne bi željelo da se druži i posjećuje sa Romima, 34,6 odsto sa Albancima a oko 31 odsto sa Hrvatima.
Skoro 60 odsto ispitanika ne bi voljelo da na rukovodećem položaju u državi ima pripadnika romske populacije, dok oko polovine anketiranih to misli za Albance i Hrvate. U brak sa pripadnikom romske populacije ne bi stupilo 70 odsto ispitanika, niti bi željelo da njihova djeca to učine, oko 63 odsto isto misli za Albance, a oko 56 odsto za Hrvate.
Istraživanje je pokazalo i da svaki drugi građanin ne bi sklopio brak sa pripadnicima stranih nacija - Italijanom, Englezom, Njemcem, Rusom, Francuzom ili Amerikancem. Prema Bešićevim riječima.
Srbi pokazuju najviši stepen distanciranja u odnosu na druge nacionalne skupine.
Iako su ove godine visoke pojedinačne vrijednosti, svaka pojedina nacionalna skupina je tolerantnija nego što je bila 2004. odnosno 2007.
godine, osim Bošnjaka/Muslimana.
"Možemo da kažemo da je 2013. godine. Crna Gora etnički tolerantnija nego što je bila i 2007, ali i 2004. godine", naglasio je Bešić.
/Vijesti/