ZAVRŠAVA SE TREĆA FAZA GRADSKOG KANALIZACIONOG SISTEMA U TIVTU

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 13. siječnja 2014. - 11:09
Autor: 

Njemačka građevinska kompanija „Ludwig Pfeiffer" – izvođač radova na trećoj fazi izgradnje gradskog kanalizacionog sistema u Tivtu, do sada je završila oko 60 odsto tog posla. Radovi ipak kasne, zbog dugotrajnih loših vremenskih prilika tokom prošle godine, teške stijenske mase u koju su polagane cijevi i problema sa organizacijom posla, pa je 20.prosinca prošle godine sa izvođačem potpisan aneks ugovora kojim se rok za završetak posla produžava do 30. travnja ove godine.
Treća faza izgradnje gradska kanalizacije u Tivtu podrazumijeva gradnju 14,6 kilometara dužine nove vodovodne i 17,6 kilometara nove kanalizacione mreže sa 6 većih i 6 manjih pumpnih stanica. Radovi se izvode na tivatskom dijelu poluotoka Luštica na potezu od Solila do Krašića, kao i u naseljima Vrijes i Gradiošnica.

U toku su radovi na izgradnji obalnog kolektora, potisnog cjevovoda, zamjeni distributivne mreže u naseljima Krašići i Đurađevića obala u jednom rovu paralalno na tri lokacije: u zoni kod hotela „Vila Yu Briv" i „Samardžić", od naselja Stari Krašići do naselja Maslinjak, te od Bjelila do Starih Krašića. U istom rovu iskopanom u trasi lokalnih saobraćajnica, polaže se se i tranzitni cjevovod za priključak hercegnovskog dijaela Luštice na regionalni sistem vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja.
Izgradnja sekundarne mreže sa priključcima u toku je na lokacijama u naseljima „Riblja kost" i „Soko Banja" u Krašićima, a obavljaju se i elektro-mašinski radovi na pumpnoj stanici broj 6 na Đuraševića obali. Projekat izgradnje treće faze kanalizacionog sistema u Tivtu, vrijedan je 9,5 miliona eura i finansira se i kreditnih i donatorskih sredstava njemačke Razvojne banke KfW u ukupnoj visini od oko 6 miliona eura, dok je ostatak iz svog budžeta obezbjedila Općina Tivat.