KONFERENCIJA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 06. ožujka 2014. - 9:53
Autor: 

Život usklađen sa principima energetske efikasnosti i sa holističkim pristupom, podrazumijeva drastičnu promjenu sistema vrijednosti i načina razmišljanja koji preovlađuje u našem društvu – čulo se na konferenciji o energetskoj efikasnosti (EE) koja je juče održana u Tivtu povodom 5.ožujka – međunarodnog Dana EE. Konferencija je okupila veliki broj predstavnika Vlade, lokalnih vlasti, NVO sektora, privrede, bankarskog sektora i prosvjete, a koji su imali priliku da čuju zanimljiva predavanja i predstavljanje do sada realizovanih projekata povećanja EE u Crnoj Gori i inozemstvu.
Održane su i prezentacije kompanija „Tadeco Solar Energy" i „ETG Grupa", te Konzorcijuma inženjerijskog stvaralaštva „Tivat-inženjerinmg grupa-5E", a demonstriran je i rad uređaja koji koriste alternativne izvore energije, dok je Ministarstvo ekonomije organiziralo besplatnu raspodjelu propagandnog materijala i štednih sijalica.

Generalni direktor za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije Dragica Sekulić predstavila je zakonski okvir koji regulira i promovira EE u Crnoj Gori, istakavši da je općina Tivat predvodnik medju tri crnogorske općine koje su se do sada ozbiljnije počele baviti tematikom EE. Istakla je da je cilj države da do 2018 godine napravi „uštedu od 9 odsto funkvciopnalne potrošnje energije", te naglasila da su već preduzeti radovi na rekonstrukciji i poboljšanju EE u nizu javnih objekata – bolnica, domova zdravlja i škola.
„Ukoliko bi se u idealnim uslovima za 10 godina realizovao projekat legalizacije svih neformalnih naselja u Crnoj Gori uz primjenu metoda EE, imali bi ogroman porast zaposlenosti i napredak kvaliteta života građana u tim naseljima, uz generisanje 470 miliona eura investicija, dodate prihode od PDV-a od 8 miliona eura godišnje, rast bruto-društvenog proizvoda od 1,5 odsto i smanjenje od 27 posto u uvozu električne energije."- kazala je Dragana Čenić iz Centra za održivi razvoj UNDP-a koja je predstavila rezultate pilot projekta rekonstrukcije i unapredjenja EE u 4 nelegalna objekta na sjeveru Crne Gore gdje je postignuta ušteda u potrošnji energije od čak 63 posto. Tonko Lukšič iz Zelenog tima Opštine Tivat predstavio je nekoliko upečatljivih primjera iz inostranstva, dok je dr Goran Kovačević iz Fondacije za promociju nauke PRONA prezentirao njihove aktivnsti na unapređenju EE u Crnoj Gori.
„Povezivanje privrede i javnog sektora, subvencionisanje kamata bankarskih kredita za ugradnju termoizolacije i solarnih kolektora, smanjenje komunalija za energetski efikasne objekte, zamjena natrijumovih sijacila novim LED diodama na mreži javne rasvjete, energetsko sertifikovanje javnih objekata, izmjena kotlovskih postrojenja u zgradi Centra za kulturu, ugradnja solarnih nkolektora i tzv. „solarne pečurke" na Trgu magnolija i uvođenje lokalnog pomorskog saobraćaja brodovima na solarni pogon, neke su od mjera koje već realizujemo ili čemo sa njima početi u narednih par godina."- nabrojao je menadžer Općine Tivat za energetsku efikasnost Petar Vujović.
S. L.