Članovi Odbora za europske integracije održali konsultacije s predstavnicima općina na temu korištenja IPA sredstava

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 06. lipnja 2017. - 20:35
Autor: 

Kao glavni izazovi u provođenju pretpristupnih fondova prepoznati nedostatak sredstava za pretfinanciranje i kofinanciranje projekata i potreba jačanja administrativnih kapaciteta

Članovi Odbora za europske integracije održali su danas konsultacije s predstavnicima crnogorskih općina na temu efikasnog korišćenja IPA fondova na lokalnom nivou. 

Uvodna izlaganja na ovu temu dali su Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za europske integracije, Miodrag Račeta, načelnik Direkcije za europsku teritorijalnu suradnju Ministarstva europskih poslova, Refik Bojadžić, generalni sekretar Zajednice općina i Vanja Starovlah, tajnica za europske integracije i međunarodnu suradnju u Zajednici općina.

U konsultacijama su sudjelovali predstavnici 16 općina, a cilj događaja bio je da se članovi Odbora 26. saziva upoznaju s iskustvima u provođenju IPA projekata na općinskom nivou, a naročito s izazovima s kojima se suočavaju općine u pogledu mogućnosti za korišćenje sredstava koje pruža Europska unija. Predstavnici općina su kao ključne izazove istakli nedostatak sredstava za pretfinansiranje i kofinansiranje projekata, manjak specifičnih obuka za rad na pisanju projekata, kao i fluktuaciju i osipanje kadrova iz lokalnih administracija. Zbog toga, sudionici su izrazili zadovoljstvo što je Skupština prepoznala potrebu da se uključi u dijalog, posebno u pogledu uspostavljanja rivolving fonda, koji bi riješio pitanje pretfinanciranja i kofinanciranja, naročito važno općinama koje su u procesu fiskalne konsolidacije. Članovi Odbora istakli su važnost razmjene mišljenja i iskustava, te izrazili spremnost da u okviru svog mandata pruže punu potporu općinama za kvalitetnije sprovođenje IPA projekata, kako kroz posredovanje u komunikaciji s Vladom i resornim ministarstvima, tako i kroz direktno zakonodavno djelovanje u cilju donošenja kvalitetnih sistemskih rješenja.

Pored predsjednika Odbora Adrijana Vuksanovića, u konsultacijama su sudjelovali članovi Odbora Daliborka Pejović, Marija Ćatović, Sanja Vlahović i Mihailo Anđušić, a događaj je održan u susret sjednici Odbora na kojoj će se razmatrati informacije o programima podrške Europske unije Crnoj Gori za 2015. i 2016. godinu.