Drugi dan Kotor APSS - a

Time to read
2 minutes
Read so far

Petak, 22. srpnja 2016. - 11:06
Autor: 

Kotor APSS, koji se održava u okviru programa festivala KotorArt, je u prethodnih nekoliko godina stekao reputaciju jednog od najboljih arhitektonskih događaja u regiji, a sve više postaje popularan i u široj javnosti, jer svojim programom pokriva teme koje su više od arhitekture i urbanizma. Kotor APSS je osnovan kao ljetna škola, ali je projektima i inicijativama koje je iznjedrio postao okosnica razvoja arhitektonske scene i pozicioniranja Crne Gore u širim okvirima arhitektonske javnosti.

Na Pjaci od zatvora jučer se u okviru KotorArt Kotor APSS-a održao panel na temu „Značaj arhitektonskih konkursa za razvoj arhitektonske scene u Crnoj Gori“, na kojem su o ovoj temi razgovarali prof. dr Rifat Alihodžić,  mr. Anđelka Badnjar Gojnić, mr. Srđan Marlović, Dijana Vučinić kao moderatorica, i mnogobrojni gosti koji su se uključivali u raspravu.

Dijana Vučinić, rukovoditeljica Odjela  za razvojne projekte u urbanizmu i arhitekturi Ministarstva održivog razvoja i turizma, je dala uvodnu riječ kao predstavnik raspisivača čime je otvorena tema koncipiranja programskog zadatka i provođenja natječaja, nakon čega su prezentacije održali arhitekte Rifat Alihodžić i Srđan Marlović. Oni su kroz pojedinačne primjere iz svoje prakse, ukazali na problematiku sudjelovanja na natječajima kao i na sve specifičnosti koje sa sobom nosi dalja realizacija nagrađenih radova.

Otvorena su i analizirana pitanja prava sudjelovanja na natječaju opravdanost anonimnosti odnosno neanonimnosti sudjelovanja, kao i pitanje izbora ocjenjivačkog žirija, što je ocijenjeno kao jedan od najvažnijih  segmenata raspisivanja natječaja  koji će utjecati na transparentnost i kvalitetu cijelog procesa i čime će se zadobiti povjerenje javnosti u institucije. Anđelka Badnjar Gojnić je naglasila da uspjeh natječaja  već u raspisivanju zavisi od natječajnog  odnosno programskog zadatka, u čije se pažljivo koncipiranje mora ući iz šireg stručnog okvira, naročito kada su u pitanju urbanistički konkursi, osjetljive i zahtjevne lokacije. Zbog toga je istaknuto da sve strukovne organizacije u Crnoj Gori moraju dati svoj doprinos koncipiranju i vizibilitetu svih budućih planiranih natječaja.

Uz sve specifičnosti koje karakteriziraju  crnogorsku arhitektonsku scenu, Dijana Vučinić je istakla stav ministarstva kao raspisivača natječaja da je potrebno napraviti promišljenu mjeru otvorenosti i i javne prezentacije svih natječaja, kako bi najpozvanije za sudjelovanje bile upravo crnogorske prakse, naročito studenti i mlade arhitekte, ali i insistirajući na uključivanju i pozivanju međunarodne prakse, kako bi se izbjegao rizik izoliranja  i marginaliziranja naše scene.

Panel „Značaj arhitektonskih konkursa za razvoj arhitektonske scene u Crnoj Gori“ je drugi panel organiziran  na ovu temu, nakon prvog koji je održan u okviru festivala FREI 2016. Zbog čega je nesporno prepoznata volja i otvorenost i raspisivača i sudionika za unaprijeđenjem natječajnih procedura, a zajednički napori svih pozicija će doprinijeti razvoju crnogorske arhitektonske prakse i konačno - kvalitetnom javnom prostoru i okruženju.

Ovogodišnji Kotor Art KotorAPSS Forum održava se,  u Kotoru od 20.  do  24.7., u Kinu Boka. Dvodnevni simpozij "RE USE" i "THE DEBATE" i dalje će istraživati, diskutirati i konceptualizirati ponovnu upotrebu napuštenih i zapuštenih objekata i lokacija. 

Prvi simpozij RE-USE će se održati 23. 7. Sudionici konferencije su: Haris Piplaš, urbanista i istraživač Urban-Think Tank-a, arhitektonske kancelarije HHF (Basel), Sadar+Vuga (Ljubljana), Joni Baboci,  Kosmos arhitekti – virtualna kancelarija koju čine četiri partnera iz Rusije, a koji rade iz različitih krajeva svijeta (Basel, Moskva, New York). Kozmos arhitekti su svojim projektom iz 2015.godine, urbani make over stare fabrike na lokaciji u centru Moskve, pokazali kako era SSSR-ovske moskovske arhitekture može da se kreativno i jeftino revitalizira. RE-USE konferenciji prisustvovat će i Ian Anderson, dizajner poznate prakse The designers republic, a diskusiju će moderirati Luise Rellensmann, arhitektonski kritičar, koja posebno interesovanje u svojim istraživanjima daje kulturnoj baštini i konzervaciji suvremene prošlosti, dok će drugi moderator biti MIloš Kosec, teoretičar specijaliziran za re-use pristup. 

Drugi simpozij THE DEBATE će se održati 24. 7., i predstavlja treći u nizu simpozija, koji se odvijaju u okviru Project Solana projekta. Ovaj simpozij  će predstaviti i raspravljati o rezultatima ovog projekta za nacionalnu i međunarodnu publiku Kotor Art KotorAPSS-a. Diskusiju će moderirati Siniša Vuković,  ekspert za analizu i rješavanje konflikta. EcoLogicStudio (London), LOLA (Rotterdam), LAAC (Innsbruck), i Marko Stjepčević i Nemanja Milićević iz Podgorice razvili su, za potrebe Bijenala, četiri vizionarska scenarija za budući mogući pristup rješavanju problema na ovoj lokaciji. Sve četiri prakse, kao i kustosi, će sudjelovati na ovogodišnjem Kotor Art KotorAPSS Forumu.