Kultura sjećanja: Miljenko Sindik

Time to read
2 minutes
Read so far

Srijeda, 22. svibnja 2019. - 8:54
Autor: 

 

“Sindikovo slikarstvo spašava od anahronosti”

                                                                    Mladen Lompar

 

 

Povodom Noći muzeja 2019. godine, Muzej i galerija Tivat je ove godine organizirala izložbu u čast tivatskog slikara Miljenka Sindika. Na dva galerijska nivoa predstavljeno je preko trideset radova ovog poznatog crnogorskog slikara i likovnog pedagoga. Radovi variraju od manjih do većih galerijskih formata, iz različitih perioda njegovog likovnog opusa.

Miljenko Sindik (1930.-2008.) rođen je u Tivtu. Bio je polaznik umjetničke škole u Herceg Novom te je imao prliku učiti slikarstvo od najpriznatijih crnogorskih slikara Lubarde i Milunovića. Završio je i Višu pedagošku školu na Cetinju, grupu za likovno obrazovanje. Bio je član Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore i Saveza likovnih umjetnika Jugoslavije od 1957. godine. Jedan je od osnivača Udruženja likovnih pedagoga Crne Gore. Pored slikarstva i likovno pedagoškog rada, bavio se i dizajnom, scenografijom i publicistikom. Kao stipendist „Fonda Moša Pijade“ 1957. godine, studijski boravi u Parizu, a usavršavao se i u Italiji, Francuskoj, Engleskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Austriji, Čehoslovačkoj, Grčkoj, Španjolskoj, Sovjetskom Savezu. Jedan je od osnivača grupe „Nikšić“, koja je djelovala u ovom gradu u periodu od 1958. do 1965. godine, kao i Likovnog udruženja Tivat. Aktivno je sudjelovao u radu regionalnih i svjetskih kongresa INSEA-e (Svjetske organizacije za vaspitanje mladih putem umjetnosti), u Pragu, Konventriju, Zagrebu, Novom Sadu, Badenu i Roterdamu. Izlagao je na preko 30 samostalnih i većem broju grupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je „Nagrade oslobođenja Nikšića“ i „Ordena rada sa zlatnim vijencem“ (1975.); „Priznanja“ Udruženja likovnih pedagoga Crne Gore“ (1981.); i zvanja „Zaslužni likovni pedagog Jugoslavije“ (1982.godine).

Sindik je u likovnim krugovima ostao prepoznatljiv kao zaljubljenik u Boku i njenu bokešku plavu boju, koja je obilježila ton njegovih slika. Majstor pejzaža naslikao je neke od najljepših pogleda upravo na Boku. Možda baš zato što je rođen tu, objašnjava dominantnu prisnost s Bokom, i što plava paleta iznjedruje neke od ingenioznih kompozcija. Ovaj likovni poeta svoj nepresušni izvor inspiracije pronašao je u prirodi; na njegovim djelima posebno su se isticali primorski motivi: Tivatski zaljev, trabakule, vrše, galebovi, grebeni, ribarski alati, legenda o Tre sorelle i drugi. Sindik je izgradio vlastiti, prepoznatljivi likovni stil, koji je bio blizak načelima impresionističke škole, i do zadnjih dana njegove stvaralačke imaginacije i umjetničkog projektiranja, on mu ostaje  dosljedan, jer nije bio sklon eksperimentiranju. Slikajući ljepotu, koja polako nestaje, na raskrsnici između starog i novog, istovremeno bliskog i dalekog, Sindik nas uvodi u atmosferu primorskog grada, koji polako počinje da se modernizira. Njegov impresionistički doživljaj prirode, nije prisutan samo na slikama Boke i Tivta. Ljepotu koju priroda stvara, savršenu, surovu, iskonsku, divlju, pronašao je u kanjonu Pive, tema koja je pored Boke, izazivala njegovu slikarsku imaginaciju. Dubokom  željom da pobjegne od realnosti i devastacije prirode, koje su učinjene ljudskom rukom, Sindik prirodnom lakoćom oslikava “Ranjeni kanjon Pive”, koji predstavlja savršeno jedinstvo forme i sadržaja. Jedinstvo boje i pokreta kista stvaraju slikarska ostvarenja, koja dovode do likovne prepoznatljivosti Sindika, njegov snažan pokret daje dinamičnost kompoziciji, dok su uprošćeni oblici njegov neposredni doživljaj čovjekovog svijeta...

Danas je zabilježeno preko pedeset jedinica: kritika, prikaza, osvrta kako na njegov likovni tako i na pedagoški rad. Njegovi radovi nalaze se u muzejima, galerijama i privatnim zbirkama diljem bivše Jugoslavije, zatim u Italiji, Francuskoj, Austriji, Njemačkoj, Čehoslovačkoj, SAD-u, bivšem Sovjetskom Savezu. Publika u Tivtu ima priliku pogledati radove, koje se nalaze u vlasništvu obitelji Sindik, Muzeja i galerije Nikšić, tivatskog hotela Pine, kao i Muzeja i galerije Tivat. Postavka pored slika sadrži novinske članke, njegove zapise, Iikovne osvrte njegovih kolega o njegovom stvaralaštvu, kao i neka od naljepših djela jednog od prvih školovanih umjetnika našeg grada.

 

Povjesničarka umjetnosti Marija Saičić