Obavijesti Kotorske biskupije

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Petak, 18. prosinca 2015. - 7:35

Iz Kotorske biskupije obavještavaju vjeroučenike i vjernike da će se danas u 15 sati, u kotor­skoj kate­drali održati Božićna ispo­vi­jed za sve koji se mogu i žele ispovjediti.

U nedje­lju, 20. pro­sinca u 18 sati, u kotor­skoj kate­drali bit će slav­ljena sveta misa za sve vje­ro­uče­nike i nji­hove roditelje.
Pjeva dje­čji zbor kotor­ske kate­drale. Nakon svete Mise sli­jedi susret vje­ro­uče­nika, minis­tra­nata i rodi­te­lja uz pri­godni pro­gram u dvo­rani biskupije.