Očišćen pojas od 7,26 km na području Općine Tivat

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Subota, 02. ožujka 2019. - 9:09
Autor: 

U posljednjih šest mjeseci radnici poduzeća Komunalno doo Tivat očistili su pojas od 7,26 kilometara u koritima potoka i kanala na teritoriju Općine Tivat.

„Radi se o čišćenju, košenju i bagerisanju po potrebi, koji su bili izvedeni na 17 lokacija, a preduzeto je bilo i ručno vađenje mulja i otpada iz kanala na uglu Kalimanjske 3 i magistrale, te produbljivanju kanala u naselju Kava. Kroz naselje Gradiošnica, od Doma kulture do magistrale, u dužini od 1500 metara očišćen je kanal i pokošeno područje. U oba pravca, od aerodroma do kružnog toka u dužini od 2,3 kilometra pokošeno je područje oko saobraćajnice i odvodnog kanala, a izvedeno je bagerisanje na oko 1300 metara pravca od stare Račice do Solila – bivšeg ugostiteljskog objekta Delfin. Oko kilometar trase potoka Rosino je očišćeno, bagerisano i pokošeno. Okošeni materijal i sakupljeni otpad su odvezeni na deponiju.U istom periodu su očišćene rigole u putnom pojasu i kanalići za odvod atmosferskih padavina kroz naselja Gradiošnica, Mrčevac, Češljar, Tomičići, Lastva, Cacovo, Lepetani“  - stoji u priopćenju.