Održan seminar profesora povijesti u hotelu “Bianca” u Kolašinu

Time to read
2 minutes
Read so far

Utorak, 11. svibnja 2021. - 16:13
Autor: 

Fešta sv. Tripuna

uz učešće Bokeljske mornarice - tradicijskog obilježja bokeljskih Hrvata

 

Seminar pod nazivom “Bogatstvo različitosti – kulturna istorija manjina u Crnoj Gori”, održan je u   hotelu “Bianca” u Kolašinu od 7.05. do 9.05.2021.god. Seminar su organizirali Centar za građansko obrazovanje (CGO) - Podgorica i HIPMONT – udruženje profesora istorije Crne Gore.

”Različitost je karika koja bi trebala da nas poveže, da doprinese našem boljem međusobnom poznavanju, da nas obogati, a nikad da bude kamen spoticanja”, jedna je od poruka sa trodnevnog seminara koji je okupio 28 historijskih edukatora i obrazovnih profesionalaca iz društvene grupe predmeta sa ciljem traženja novih metodičkih formi i sadržaja kako bi se povijest u formalnom obrazovnom sistemu predavala u duhu humanističkog nastavnog predmeta čiji sadržaji spajaju, a ne razdvajaju.

Fokus seminara bio je na povijesti i povijesti kulturne baštine manjinskih naroda u Crnoj Gori, a predavanja su uključivala i nove metodičke pristupe nastavi povijesti i pristupu nastavi povijesti uz prezentaciju kulturnih dobara. Kroz prezentaciju 10 odabranih radionica na istoimenom natječaju, koje su se bavile poviješću i kulturnom baštinom Hrvata, Albanaca, Bošnjaka-Muslimana, Jevreja i Roma na prostoru Crne Gore, učesnici seminara su, pored novih znanja, stekli uvid u najsuvremenije metodološke pristupe prilikom predstavljanja sličnih tema.

 Među 10 odabranih i prezentiranih radionica, je bila i radionica Fešta Sv. Tripuna -zaštitnika grada Kotora uz učešće Bokeljske mornarice” – tradicijskog obilježja bokeljskih Hrvata. Rad su napisale i pripremile prof.povijesti Marija Saulačić, i prof.eng.i tal. Martina Saulačić Lompar iz OŠ “ Ivo Visin” - Prčanj. Ova radionica ima za cilj da upozna učenike o bogatoj hrvatskoj kulturnoj baštini Boke kotorske. Ovo je samo jedan dio te baštine, a glavni cilj je zaštiti bogato kulturno nasljeđe bokeljskih Hrvata od prešućivanja, svojatanja i zaborava. Najznačajnije iz te bogate kulturne baštine treba staviti u predmetne kurikulume u Crnoj Gori, a shodno zakonskim pravima.      

Potrebno je upoznati učenike osnovnih i srednjih škola o 12-stoljetnoj tradiciji koja se od 809. godine neprekidno održava svake godine u Kotoru. Upoznavanje je potrebno iz razloga što se u školskim programima o ovoj 12-est stoljetnoj tradiciji skoro ništa ne uči niti proučava. U održavanju te katoličke tradicije učestvuje i Bokeljska mornarica koju je Ministarstvo kulture predložilo da uđe na UNESCO-vu Listu nematerijalne svjetske kulturne baštine. Profesori povijesti kojih je bilo iz svih krajeva Crne Gore, su potvrdili da se u školama baš ništa o ovoj temi ne govori, niti se nalazi u kurikulumu. Ne govori se ni o prebogatoj povijesti i kulturnoj baštini kojom se ponose bokeljski Hrvati. Radionica je osmišljena da upozna učenike sa svim bitnim detaljima i elementima fešte sv.Tripuna, uz učešće Bokeljske mornarice kao dijela kulturne baštine Hrvata Boke kotorske.

Na kraju trodnevnog seminara, svim predavačima radionica i učesnicima seminara su podjeljene diplome.Sve radionice tj. radovi i detaljne pripreme za školski sat sa materijalima će biti uskoro izdate u publikaciji, koja će zatim biti dostupna svim profesorima i učiteljima.

Prof.pov.Marija Saulačić