Održana edukativna radionica ,,Rod u zdravstvenim servisima Opštine Kotor“

Time to read
1 minute
Read so far

Subota, 03. listopada 2015. - 9:03
Autor: 

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti  nadležan za sprovođenje LAPRR Općine Kotor jučer je u palači Bizanti organizirao edukativnu radionicu pod nazivom ,,Rod u zdravstvenim servisima Opštine Kotor“ namjenjenu zdravstvenim radnicima Općine Kotor, kao i zainteresiranim koordinatorima i koordinatoricama insitucija koje se bave temom rodne ravnopravnosti.

Radionicu su otvorile predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava Maja Jović i Tatjana Anđelić.

Panelistkinje radionice bile su Slavica Striković, Ljubomirka Kovačević, Prim dr Nada Cicmil Sarić, kao i predstavnice Općine Kotor Anka Perović i Aleksandra Milić.

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti sproveo je istraživanje   uputivši dopise zdravstvenim ustanovama Općoj Bolnici Kotor, Domu Zdravlja Kotor, Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor, Resursnom centru za sluh i govor Kotor, Bolnici Risan, Domu starih Grabovac da dostave statističke podatke o broju pacijenata u 2014. godini s dijagnozom bolesti, procenat zastupljenosti posebno oba pola koji su prethodne godine koristili usluge bolničkog liječenja i specijalističkih pregleda, kako bi nakon uvida u zdravstveno stanje građana/ki Općine Kotor pokušali edukativnim radionicama i akcijama proširiti svijest građana o važnosti čuvanja zdravlja.

Radionica se sastojala od tri panela na teme Pol i Rod, Osnove Rodne Ravnopravnosti, Prevencija Raka Dojke i Uticaj roda na zdravlje stanovništva.

Predavanje je imalo za cilj da uz pomoć profesionalnog predavača predstavi pojam rodne ravnopravnosti u domenu rada zdravstvenih radnika, kao i da pruži priliku da se predstave nedostaci i potrebe zdravstvenog stanja građana/ki.

Radionica je jedna od ovogodišnjih aktivnosti sprovođenja LAPRR koju organizira Sekretarijat za kulturu, a u planu su i tiskanje edukativnog materijala na temu zdravlja.

Na radionici su nazočili predstavnici zdravstvenih ustanova Općine Kotor, kao i koordinatori/ke OpćinaHerceg Novi, Bijelo Polje i Pljevlja.