Predstavnica HNV-a u fokus grupi CEMI-ja

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Utorak, 09. veljače 2021. - 16:13
Autor: 

Jučer se putem aplikacije Zoom u organizaciji CEMI- ja održala  fokus grupa s u okviru projekta ,,Doprinos razvoju i unaprjeđenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori''. Projekt sprovodi Centar za monitoring i istraživanja (CeMI) uz podršku Ministarstva za pravdu,  ljudska i manjinska prava.

Predstavnica Hrvatskoga nacionalnog vijeća Crne Gore na predmetnom sastanku bila je Ana Vuksanović.  

Cilj ove fokus grupe jest doći do relevantnih informacija o uključenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u javnom i privatnom sektoru, te informacija o stupnju upućenosti o pravnoj i institucionalnoj uređenosti ovog područja u Crnoj Gori. Tijekom fokus grupe pažnja je bila posvećena ključnim preprekama za učešće manjina u javnom i privatnom sektoru, kao i mehanizmima za unaprjeđenje njihovog položaja u ovoj oblasti, ali i položaja u društvu uopće.

Posebna pozornost posvećena je preprekama u pružanju pravne pomoći, u školovanju i  zapošljavanju u javnom i privatnom sektoru,  suzbijanju etničke distance i samoasimilacije te načinima djelovanja u poboljšanju svjesnosti o multikulturalnom i multinacionalnom karakteru današnjeg crnogorskog društva putem medijskih kampanja u suradnji s resornim ministarstvima i institucijama.

Sudionici fokus grupe bili su pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, predstavnici NVO organizacija koje se bave izučavanjem i unaprjeđenjem položaja manjina u Crnoj Gori, kao i predstavnici nacionalnih vijeća nacionalnih manjina.

 

Ana Vuksanović