Tradicijska kultura u hrvatskim manjinskim zajednicama – prošlost, sadašnjost, budućnost

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 30. studenog 2017. - 10:26
Autor: 

Dvadeset četvrtog studenog u Zagrebu je održan Forum  Hrvatske matice iseljenika te u nastavku možete pročitati zaključke s 23. Foruma.

U skladu s temom 23. Foruma hrvatskih manjina razmatralo se stanje tradicijske kulture u hrvatskim manjinskim zajednicama, njezin sadašnji položaj i perspektive kao bitnog ako ne i ključnog elementa identiteta hrvatskih manjinskih zajednica. Posebno se to odnosilo na njezin odnos sa ruralnim ambijentom koji postepeno iščezava i mogućnošću opstanka tradicijske kulture u urbanom okruženju. Zato posebnu pozornost traže mijene kojima je ova podvrgnuta u novim okolnostima i njezin suživot s često agresivnim elementima urbane kulture. Na kraju postoje li kulturni oblici koji bi zamijenili ili nadopunili ona identitetska obilježja koja sa sobom nosi tradicionalna kultura.       

Stoga:

1. Smatramo bitnim njegovanje elemenata tradicijske kulture u obrazovnom procesu od samih početaka odgoja i obrazovanja djece i mladih. U tom slučaju oni će uspjeti opstati kao dio identiteta hrvatskih manjinskih zajednica i u bitno promijenjenim kulturnim i društvenim okolnostima.

2. Oni dijelovi tradicijske kulture koji je teško ili nemoguće uklopiti u tokove suvremenog društva trebaju se sačuvati kao dio sjećanja budućih naraštaja putem muzeja i arhiva. U tu svrhu treba poticati i razvijati zbirke koje sadrže građu vezanu za hrvatsku tradicijsku kulturu. U tom nastojanju traži se podrška država i lokalnih zajednica u kojima žive hrvatske manjine kao i institucija Republike Hrvatske.

3. Slabljenje i nestajanje društava i udruga koje gaje tradicijsku kulturu hrvatskih manjinskih zajednica u ruralnim sredinama treba nastojati nadomjestiti organiziranjem i jačanjem takvih društava u gradskom miljeu.

4. Opreka između „modernog“ i „tradicionalnog“, posebno izražena kod mlađih naraštaja, treba se nastojati premostiti poticanjem kulturnih oblika koji povezuju i prepleću elemente tradicijske i moderne kulture. U tu svrhu organizirati predstavljanje glazbenih sastava koji njeguju takav oblik glazbenog stvaralaštva.

5. Hrvatske manjinske kulture dio su kulture zemalja u kojima ove žive. Usprkos tome oštro se protivimo nastojanjima da se njihov hrvatski karakter umanji ili čak u potpunosti zaniječe. U tim nastojanjima očekujemo potporu država u kojima žive hrvatske manjine, Republike Hrvatske kao i međunarodnih institucija. To se posebno odnosi na status Bokeljske mornarice u Republici Crnoj Gori i žetvenih svečanosti „Dužijanci“ u Republici Srbiji.