Završen prvi dan Interparlamentarne konferencije u Briselu

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Utorak, 31. siječnja 2017. - 13:03
Autor: 

Dvodnevnu konferenciju u organizaciji Europskog parlamenta, otvorio je Alojz Peterle, predsjednik Zajedničkog parlamentarnog Odbora Europske unije za bivšu jugoslavensku Republiku Makedoniju i član Odbora za spoljne poslove, koji je upoznao parlamentarce s temama o kojima će se govoriti tijekom prvog dana.

Johannes Hahn, europski komesar za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, govorio je o „Lokalnim i regionalnim vlastima u procesu proširenja“ i tim povodom ukazao na ključne zadatke koje je potrebno realizirati kako bi se proces pridruživanja ubrzao.        

Izlaganje na temu „Kreiranje javnih politika i implementacija europske pravne tekovine iz ugla lokalnih i regionalnih vlasti“, imao je Jean-Luc Vanraes, član Odbora za regije EP.

Naredna sesija bila je posvećena jačanju uloge lokalnih i regionalnih vlasti u procesu proširenja EU, o čemu je govorio Jens Nilsson, član Odbora za regionalni razvoj EP.

Terry Reintke, članica Odbora za regionalni razvoj govorila je o potpori Europskog parlamenta u cilju jačanja institucionalnih i administrativnih kapaciteta na lokalnom i regionalnom nivou.

Nikola Dobroslavić, član Odbora za regije, upoznao je sudionike s ulogom ovog Odbora u cilju povećanja regionalne suradnje.

Također, sudionici su imali priliku da aktivno sudjeluju u diskusijama na navedene teme.

Ispred Skupštine Crne Gore konferenciju prate poslanici Miloš Nikolić, član Odbora za politički sistem pravosuđe i upravu i Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za europske integracije.