Izložba Gordane Trebješanin u ljetnikovcu Buća

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 15. rujna 2015. - 8:50
Autor: 

U galerijskom prostoru ljetnikovca Buća u Tivtu u utorak, 15. rujna, u 20 sati bit će otvorena samostalna izložba Gordane Trebješanin, pod nazivom: ,,Nebo od borova“.Postavku čini dvadesetak radova: ulja na platnu i crteži-kombinirana tehnika.

Završila  je Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju (smjer slikarstvo) 2002. godine. Iste godine je proglašena za najboljeg studenta svoje generacije na Sveučilištu CG.

SAMOSTALNE IZLOŽBE:

2002. Yellow moon Cetinje

2002. Galerija Sue Rider Herceg Novi

2006. Galerija ljetnikovca Buća Tivat

2006. Galerija Centar Podgorica

GRUPNE IZLOŽBE:

2001. Balcan youth festival Greece

2002. Godišnja izložba studenata FLU

2002. Bar, Izložba mozaika FLU Cetinje

2003. YU Paleta mladih Vrbas

O njezinim slikama, povjesničarkaumjetnosti Ljiljana Zeković je u predgovoru koji prati katalog zapisala:

.. ,,Na izložbi Nebo od borova Gordana se opredjeljuje za pejzaž kao inspiratvni prostor koji za nju predstavlja nešto više od vizuelnog fenomena. On posjeduje transcendentalnu dimenziju koju umjetnica decidno akcentuje samim nazivom izložbe, čije tumačenje možemo u nekim spiritualno-intelektualnim aspektima povezati sa estetikom zena. Mada u univerzalnoj simbolici bor predstavlja nosioca životne snage, a nebo uzvišeni centar moći i svetlost, njihovo zajedničko pojmovno određenje je besmrtno/vječno koje Gordana otkriva u fizičkom i duhovnom povezivanju zemlje i neba. 

 

Ipak, ovdje ne možemo govoriti o zenu koji se u istočnjačkoj umjetnosti javlja kao suština i duh prirode, već o zenu kao pokretaču emotivnih i kontemplativnih promišljanja umjetnice čiji je se slikarski kredo zasniva na  postulatima zapadnjačkog racionalizma koji prirodu u umjetnosti doživljava kao iluziju oblika stvarnosti.

Cjelokupna izložba nosi naziv koji je, zapravo, literarna odrednica dvije slike: Nebo od borova 1 i Nebo od borova 2, i na samom početku nameće dilemu vizuelnog percepiranja slike na kojoj posmatrač vidi borove koji se uzdižu ka nebu, dok je umjetnica doživljava kao nebo od borova. Ovo je i primjer koji nam govori o umjetničkoj slobodi idejnih i iskaznih formi u stvaranju djela koje karakteriše samosvojna likovna interpretacija. U svakom slučaju, imamo pred sobom kompoziciju koju karakterišu široki panoramski prostori sa borovima koji grade arhitektoniku slike zasnovanu na poštovanju principa vizuelne ravnoteže, ritmičkim harmonijama i vangogovskim psihodeličkim kontrastima zelene i crvene. „

Izložbu će otvoriti Simo Trebješanin.