Javna rasprava o manjiskim pravima i slobodama

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 31. srpnja 2014. - 19:40
Autor: 

Danas je u Skupštinskoj sali Općine Tivat održana javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

"Osnovni razlozi donošenja ovog zakona usmjereni su ka intervenciji u djelu institucionalne podrške u ostvarivanju manjinskih prava i sloboda, transparentnosti i efikasnosti procedura kojima se vrši raspodjela sredstava za realizaciju projekata namijenjenih aktivnostima značajnih za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta, kao i preciziranje statusa savjeta u odnosu na načela vršenja nadzora nad njihovim radom u svojstvu sui generis tijela sa svojstvom pravnog lica i autonomije u svom radu", kazao je u uvodnoj riječi sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Mersudin Gredić.
„Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama usaglašen sa europskim standardima, a prevenstveno tretira problmatiku upravljanja, procesa donošenja odluka i kontrole rada nacionalnih manjinskih savjeta i Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, kao i spriječavanje mogućeg konflikta interesa. Nacionalni savjeti ubuduće će biti direktne potrošačke jedinice budžeta i račune će polagati direktno Ministarstvu finansija i Državnoj revizorskoj instituciji, a u donošenju odluka o finasiranju projekata kojima NVO i druge institucije manjina konkurišu kod Fonda za ostvarivanje manjinskih prava, uvešće se dvostepenost" - kazao je Gredić
Predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković kazao je da će svi nacionalni savjeti manjina do okončanja javne rasprave 5. rujna dostaviti svoje zajedničke primjedbe i sugestije na Nacrt zakona. Deković je predložio podizanje budžetskih izdvajanja za rad Fonda za očuvanje manjiskih prava sa aktuelnih i predloženih 0,15 na 0,25 posto državnog budžeta kao i za zadržavanje 15-članog Upravnog odbora Fonda u kome ulaze predstavnici svih nacionalnih savjeta.
Predsjednik Savjeta Muslimana Crne Gore, Sabrija Vulić pohvalio je namjeru države da izmjenama zakona uredi odnose u ovoj oblasti.
„Treba se očigledno, puno toga mijenjati. Ovaj zakon ne pridaje dovoljan značaj nacionalnim savjetima ali ni ne daje prave odgovore na pitanja kontrole i odgovornosti. Ko kontroliše mene kao predsjednika Saveta Muslimana i predsjednika UO Fonda za manjine kradem li ja pare, zloupotrebljavam li taj položaj. To niko ne radi, a neko mora da stoji iznad nas" - kazao je Vulić.
U žučnoj raspravi iznjete su primjedbe, sugestije, prijedlozi, ali i pohvale na Nacrt zakona. Otvorila su se pitanja vezana za utjecaj političkih partija na rad Savjeta za nacionalne manjine, rad elektorske Skupštine, i mnoga druga. Raspravljalo se o sredstvima kao i o kontroli rada Fonda za ostvarivanje manjinskih prava.

Sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Mersudin Gredić je naglasio da će razmotriti svaku kvalitetnu primjedbu u cilju unaprijeđenja teksta o Nacrtu zakona.

Javna rasprava trajat će do 5. rujna. Okrugli stol o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama. bit će održan sutra u Podgorici, 2. rujna u Ulcinju, a 4. rujna u Rožajama.