Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 03. prosinca 2014. - 9:52
Autor: 

Međunarodni dan osoba s invaliditetom, koji se obilježava 3. prosinca, potječe iz davne 1956. godine: Dana 8. kolovoza 1956. godine u rudniku ugljena Bois du Casier u Belgiji planuo je požar u kojem su stradala 262 rudara. Ta se nesreća pamti kao rudarska nesreća sa najvećim brojem ljudskih žrtava u nekom rudniku ugljena. U spomen na taj događaj određeno je i obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom dan je međunarodnog poštivanja promoviran od strane Ujedninjenih naroda od 1998. godine.

Ovaj dan  ima za cilj da promovira razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba s invaliditetom. Obilježavanjem ovog datuma se tako teži ka podizanju svijesti o dobrobitima integriranja osoba s invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života.

Širom Europe, tisuće osoba s invaliditetom i dalje živi u neodgovarajućim uvjetima i nepravedno odvojeni od zajednice. Uz ozbiljan nedostatak ili potpuno odsustvo servisa u lokalnoj zajednici, u mnogim europskim zemljama nebrojeno mnogo osoba s invaliditetom nema pristup kvalitetnim alternativama za institucionalno zbrinjavanje.

Segregacija osoba sa invaliditetom u institucijama za trajni smeštaj je po sebi narušavanje ljudskih prava osoba s invaliditetom.

Da bi obezbijedili da ljudi mogu da budu u zajednici, bez mogućnosti da se ponovo smjeste u ustanove trajnog smeštaja, suštinski je da vlade, pružaoci usluga i financijske organizacije opredijele dio sredstava umjesto u takve institucije u servise u lokalnoj zajednici. Oni bi trebalo da se fokusiraju na razvoj kvalitetnih servisa u lokalnoj zajednici koji bi bili dostupni svima kojima su potrebni. Član 19 Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom obezbijeđuje da sve osobe s invaliditetom imaju pravo da žive i sudjeluju u zajednici. Sveobuhvatni, kvalitetni servisi u lokalnoj zajednici moraju stoga biti dostupni i pristupačni svim osobama s invaliditetom, uključujući osobe s kompleksnim potrebama.