Memorandum o suradnji i ostvarivanju prava manjinskih zajednica u obrazovanju

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Subota, 21. lipnja 2014. - 10:37
Autor: 

Jučer je u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore potpisan Memorandum o suradnji u ostvarivanju prava pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u području visokoškolskog obrazovanja.

Potpisnici Memoranduma su: rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr. Predrag Miranović, ministar za ljudska i manjinska prava dr. Suad Numanović , predsjednik Hrvatskoga nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković, predsjednik Savjeta Muslimana Crne Gore Sabrija Vulić, predsjednik Bošnjačkoga savjeta u Crnoj Gori Osman Nurković, predsjednik Srpskoga nacionalnog savjeta dr. Momčilo Vuksanović, tajnik Albanskog savjeta Faik Nika i Ana Popović ispred Romskoga savjeta.

Ovim je memorandumom nacionalnim savjetima u Crnoj Gori data mogućnost da svake školske godine Univerzitetu Crne Gore predlažu upis određeni broj studenata, pripadnika manjinskih naroda, na studijske programe crnogorskih fakulteta u skladu s aktom Univerziteta, a radi punog uvažavanja principa afirmativne akcije zagarantirane Ustavom Crne Gore i unapređenja manjinskih prava.

U Memorandumu, nadalje, stoji i da će Univerzitet Crne Gore pružati punu logističku podršku znanstveno-istraživačkim projektima pripadnika manjinskih naroda , koji se na ravnopravnoj osnovi natječu kod europskih fondova ili za nacionalne projekte kod Ministarstva nauke Crne Gore, a tiču se njihove povijesti, kulture, jezika i tradicije.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore Memorandumom se obavezuje da će pratiti položaj manjinskih naroda i unaprijeđivati njihova prava u području visokoškolskog obrazovanja.