"KOTOR" I "DVADESETPRVI MAJ" UNAPRIJEDILI FLOTU POD CRNOGORSKOM ZASTAVOM

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 11. siječnja 2013. - 10:43
Autor: 

Nacionalnu trgovačku flotu pod zastavom Crne Gore trenutno čini 69 brodova i tehničkih plovnih objekata sa ukupno 91.534 tone – podaci su iz upravo objavljenog „Registra brodova 2012“ Uprave pomorske sigurnosti Crne Gore. Ova publikacija sadrži tehničke i podatke o vlasništvu za sve plovne objekte duže od 12 metara i veće od 15 bruto-tona, osim jahti, a koji su na dan 31.prosinca 2012 bili upisani u nacionalni registar.
U odnosu na stanje iz „Registra brodova 2011“, crnogorska trgovačka flota prošle godine se uvećala za tri broda, ali je zato zabilježen gotovo dvostruki porast ukupne tonaže zato što su u nacionalni registar upisana dva nova tzv. handy size broda za prevoz rasutog tereta kompanije „Crnogorska plovidba“ iz Kotora. Brodovi „Kotor“ i „Dvadesetprvi maj“ sagradjeni lani u Kini, sami su zaslužni za porast tonaže pod crnogorskom zastavom za skoro 45.000 bruto tona, pa je nacionalna flota mjereno tom kategorijom, lani značajno uvećana u odnosu na kraj 2011 kada je ukupna tonaža brodova pod crnogorskom zastavom iznosila samo 46.138 bruto-tona.

„Kotor“ i „Dvadesetprvi maj“ prvi su „pravi“ prekookeanski tereni brodovi koji su u nacionalni registar ušli nakon pauze od skoro 20 godina, odnosno vremena kada su nekadašnje pomorske kompanije „Jugooceanija“ Kotor i „Prekookeanska plovidba“ Bar posljednje svoje nove ili polovne brodove registrovale pod tadašnjom zastavom Jugoslavije.
Dva nova bulkcarriera sagradjena u Kini svakako su najznačajnije novine u crnogorskoj trgovačkoj floti, a sa malim teretnjakom „Pop reefer“ od 1.785 tona, podgoričke firme „Fab Live“, to su trenutno jedini brodovi sa crnogorskom zastavom u medjunarodnoj plovidbi.
Osim „Kotora“ i „Dvadesetprvog maja“, u nacionalni registar lani je upisan i novonabavljeni putnički brod za jednodnevne izlete „Knez Lipovac“ od 136 bruto-tona. Ovaj drveni brod izgradjen 2007 u Turskoj, vlasništvo je biznismena Sava Kneževića sa Cetinja.
Inače, trgovačku flotu pod crnogorskom zastavom trenutno čine 3 broda za prevoz rasutog tereta, dva plutajuća doka, 12 remorkera, 13 ribarica, 20 putničkih brodova, šest trajekata te 15 ostalih plovila (javnih brodova, jezerskih splavova, klapeta, plovnih dizalica, teglenica i sličnog).
Lani je kotorska hidrogradjevinska kompanija „YU Briv“ u Hrvatskoj kupila veliku plovnu dizalicu „Birina“ kapaciteta 100 tona, ali taj plovni objekat još nije upisan u nacionalni registar.
S.L