CRNA GORA USKORO U CLEAN SEA NET-U

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 29. svibnja 2013. - 16:24
Autor: 

Direktorat sa saobraćaj Evropske komisije zvanično je obavijestio Upravu pomorske sigurnosti Crne Gore da je odobrena aplikacija za učešće Crne Gore u "CleanSeaNet "(CSN) servisu. Na taj način naša zemlja uskoro će postati punopravna članica ovog sistema u okviru Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) sa sjedištem u Lisabonu. CSN je inače, europski sistem satelitskog nadzora i otkrivanja naftnih mrlja na moru. Njime se osigurava pravovremena dostava detaljnih informacija o uočenim naftnim mrljama u vodama zemalja članica, te dostava dostupnih satelitskih snimaka i podataka o poziciji potencijalnih naftnih mrlja. Usluga satelitskog praćenja je veoma skupa, te EMSA ove usluge pruža članicama EU, a uskoro i Crnoj Gori, bez naknade.

"Predstoji da se definišu tehnički i operativni uslovi korišćenja sistema, kao i da se potpiše ugovor o korišćenju CSN sistema sa EMSA-om."- saopšteno je danas tim povodom iz Uprave pomorske sigurnosti uz podsjećanje da je ta uprava u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, poslala aplikaciju za prijem Crne Gore u CSN sistem krajem 2012. godine.
Inače, europskom direktivom 2005/35/EC propisane su kazne i prekršaji za zagađenje mora sa brodova, te zadaci EMSA-e sa namjerom pružanja podrške zemljama članicama EU u aktivnostima na području nadziranja naftnih mrlja na moru. Jedan od rezultata te direktive je i uvodjenje "Clean Sea Net" sistema sa ciljem smanjenja rizika zagađenja mora i pomoći zemljama članicama u ranom otkrivanju ilegalnih ispuštanja nafte u more, uz korišćenje satelitskog nadzora nad akvatorijumom .
S. Luković