POVODOM 25. GODINA POSTOJANJA, LUKA KOTOR DONIRALA 15 TISUĆA EURA

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 12. srpnja 2013. - 12:43
Autor: 

U vrijeme pozicioniranja Luke Kotor u red vodećih kruzing luka na Mediteranu i ostvarivanja najboljih poslovnih rezultata, kompanija je obilježavajući značajan jubilej - 25 godina, simbolično je uputila donaciju od petnaest tisuća eura JZU "Opšta bolnica" Kotor, NVO "Mali, veliki korak" i NVO "Organizacija gluvih i nagluvih za Kotor, Herceg Novi, Budvu i Tivat".
Opštoj bolnici u Kotoru za kupovinu reanimacionog sanitetskog vozila dodijeljeno je trinaest, dok je za dvije organizacije civilnog društva opredijeljeno po tisuću eura.

Ovom donacijom kompanija je, potvrđujući posvećenost filantropskim aktivnostima, željela da iskaže doprinos socijalnoj integraciji osjetljivih društvenih grupa, te pomogne proces unaprijeđenja zdravstvene zaštite. Pomažući ustanove i organizacije od regionalnog značaja, kompanija utiče na jačanje životnog kvaliteta šire društvene zajednice.
Kompanija od osnivanja, 12.srpnja 1988. godine, iskazujući društveno odgovorno poslovanje, pruža značajan doprinos opštem privrednom napretku Kotora i Crne Gore. Svjedoči tome, između ostalog, znatno uvećanje broja putnika sa brodova na kružnim putovanjima, kojih je 2003. godine doputovalo 34 120, a u prethodnoj 2012 godini čak 245 400.
U cilju obezbjeđivanja savremenih tehničkih i bezbjednosnih kapaciteta za prihvat brodova i ostalih plovila, te podizanja kapaciteta usluga, Luka Kotor AD otpočela je sa realizacijom razvojnih projekata.
Unapređujući sigurnost plovidbe Bokokotorskim zalivom, instalirane su nove meteorološke stanice, a nakon izgradnje Upravne zgrade ove godine, pristupiće se izgradnji Putničkog terminala, za koji je već raspisan tender za izvođača radova. Terminal će znatno doprinijeti podizanju nivoa i obima usluga, dok će posebna pažnja biti posvećena i osavremenjavanju marinskog dijela luke.
Međunarodni i domaći eksperti uključeni su u izradu studijske i projektne dokumentacije za prihvat brodova treće generacije, a stvaraju se i pretpostavke za proširenje djelatnosti kompanije na drugim lokalitetima, kao i za učešće u realizaciji kapitalnih projekata u Općini Kotor - kaže se između ostalog u zvaničnom pripoćenju Luke Kotor.