NAJAVA - BOKELJSKA NOĆ 17. KOLOVOZA

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 05. kolovoza 2013. - 11:09
Autor: 

Tradicionalna fešta Bokeljska biće održana u subotu 17.kolovoza sa početkom u 21 sat. Prema riječima Saše Miloševića direktora Centra za kulturu Kotor do danas se prijavilo oko četredsetak barki.
Bokeljsku noć svečanost na moru, defile okićenih barki Kotorani, su počeli organizirati krajem 19.stoljeća, a ostalo je zabilježeno da su joj prisustvovali 1938.godine engleski kralj Edvard i 1959.godine predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito.

Bokeljska noć zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro od nacionalnog značaja
Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela je rješenje, kojim se tradicionalno-kulturnoj manifestaciji takmičarskog karaktera Bokeljskoj noći utvrđuje status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja.
U obrazloženju se navodi da su nosioci (čuvari), organizatori Bokeljske noći JU Kulturni centar „Nikola Đurković" Kotor, Turistička organizacija Kotora, Općina Kotor, lokalno stanovništvo uz podršku Gradske muzike i Udruženja za kotorske svečanosti NVO „Fešta".
Bokeljska noć predstavlja kulturno-zabavnu manifestaciju od nacionalnog značaja zato što ima izuzetan značaj za društveni, povijesni, kulturni i ekonomski razvoj Kotora, Boke kotorske, naroda i nacionalnih zajednica koji u njoj žive; svjedoči o važnim povijesnim događajima, koji su se zbivali na ovom prostoru, značajnim ličnostima i ljudima koji su tu živjeli i posjećivali Boku i Kotor; predstavlja izuzetno značajan primjer stvaralaštva svog vremena vezan za lokalnu zajednicu; ima izuzetnu kreativnu, veliku umjetničku i estetsku vrijednost; a ima i utjecaj na razvoj kulture i tehnike u smislu prilagođavanja novim tekovinama i dostignućima u obilježavanju i izradi materijalnih elemenata, koji su uključeni u obilježavanje Bokeljske noći, kakve su ukrašene barke, vatromet, satirični „komentari" na društvenu zbilju i sl.
Osnovna namjena dobra Bokeljske noći je, kako se navodi, turistička promocija prirodnih i kulturnih vrijednosti Kotora, Boke i Crne Gore.
Bokeljska noć predstavlja osobenu kulturno-zabavnu manifestaciju takmičarskog karaktera, čije podrijetlo datira iz proslave Venecijanske noći iz 18. vijeka. Rezultat je ljudskog umijeća, vještina i ideja koje se manifestiraju u izradi scenografske dekoracije barki (čamaca), kroz izbor motiva, materijala, tehnike i tehnologije izrade scenografske dekoracije. Ljudsko umijeće manifestira se izborom ideje i njenom porukom koja se realizira kroz scenografsko rješenje. Izbor ideje je vezan za izbor događaja, ličnosti, pojave, koje se odražavaju na politiku, ekonomiju, kulturu i druge karakteristike na području Kotora i Crne Gore.
Bokeljska noć je stara manifestacija, čije podrijetlo datira iz proslave Venecijanske noći iz XVIII vijeka, a čije se prakticiranje može pratiti u kontinuitetu, sa prekidom od 1936. do 1959. godine. Po vještini ukrašavanja barki, igri svjetlosti u zraku i zabavi nakon toga na kraju svakog kolovoza, Kotor je postao prepoznatljiv ne samo u Crnoj Gori nego i van njenih granica. Bokeška noć je jedna vrsta karnevala u kojem glavnu ulogu imaju, svake godine iznova, maštovito dekorirane barke i brodice, iluminirajući efekti i zabava građana i turista, koji toga dana, a osobito noći, preplave Kotor.
Jedinstvenost ove manifestacije potvrđuje se činjenicom da joj nema slične na području Crne Gore, njenom užem i širem okruženju.