Nagradni foto natječaj na temu „Kulturne i prirodne ljepote Crnogorskog primorja“

Time to read
2 minutes
Read so far

Utorak, 01. kolovoza 2017. - 9:42
Autor: 

JU Pomorski muzej Crne Gore Kotor i ove godine je uključen u obilježavanje međunarodne inicijative Dani europske baštine, pokrenute kroz suradnju Europske komisije i Savjeta Europe, a u cilju približavanja kulturne baštine široj javnosti.

Manifestacija koju 50 zemalja potpisnica Europske konvencije o kulturi tradicionalno obilježava svakog rujna  bazirana je na organiziranju  događaja na lokalnom i nacionalnom nivou, a u odnosu na jedinstvenu temu, koja se bira na europskom nivou. Ovogodišnja tema Dana europske baštine je “Kulturna i prirodna baština”. Tim povodom JU Pomorski muzej Crne Gore Kotor raspisuje foto natječaj  s temom „Kulturne i prirodne ljepote Crnogorskog primorja“.Natječaj  je namijenjen onima koji poštuju i vole prirodne i kulturne ljepote i od njih očekujemo da svojim foto aparatima zabilježe poznate i manje poznate prirodne i kulturne ljepote Crnogorskog primorja.

1. Pravila za sudjelovanje na natječaju:

Pravo sudjelovanje imaju svi domaći i inozemni autori, foto amateri, udruženja foto amatera, NVO organizacije koje se bave očuvanjem kulturne i prirodne baštine Crne Gore, učenici osnovnih i srednjih škola. Autor može poslati najviše pet svojih radova. Autori su, činom slanja svojih radova, suglasni da JU Pomorski muzej Crne Gore Kotor može koristiti fotografije za potrebe izložbe „Kulturne i prirodne ljepote Crnogorskog primorja“,  koja je planirana za rujan 2017. godine, uz navođenje imena autora . Autori ne plaćaju nikakvu naknadu za sudjelovanje  na ovom natječaju. Činom slanja svojih radova autori potvrđuju da su radovi originalni i da su oni autori poslanih radova. Ukoliko se utvrdi da radovi nisu originalni, JU Pomorski muzej Crne Gore Kotor će pokrenuti postupak za povraćaj nagrade. Činom slanja svojih radova autori potvrđuju da su prihvatili ova pravila za sudjelovanje  na ovom nagradnom natječaju.

2. Način slanje fotografija

Fajlove s fotografijama označiti na sljedeći način:

ime i prezime autora_naziv fotografije_redni broj.jpeg

U naslovu mail -a napisati: Ime i prezime autora, Prijava za nagradni konkurs „Kulturne i prirodne ljepote Crnogorskog primorja“.  

U tekstu mail - a napisati:

•             Ime i prezime autora;

•             adresu stanovanja;

•             kontakt detalji (e-mail, mob, viber, itd.).

 

Fotografije, pojedinačno ili u kompresiranom (zip) obliku slati na e-mail adresu Pomorskog muzeja Crne Gore: pom.muzej.dir@t-com.me

Sudionici natječaja , zbog kapaciteta fajlova, svoje radove mogu slati pojedinačnim mailovima, ili u jednom mail -u.

Fotografije se mogu dostaviti i u zgradi Muzeja, svakog radnog dana od 9h do 15h.

U zatvorenoj koverti potrebno je priložiti fotografije na cd-u / usb-u.

Na koverti je potrebno napisati sl. podatke:

•             Ime i prezime autora;

•             adresu stanovanja;

•             kontakt detalji (e-mail, mob, viber, itd.).

3. Tehnički uvjeti

Fotografije mogu biti u koloru ili crno-bijele.

Fotografije se dostavljaju u JPEG formatu, rezolucija minimum 300dpi, format min. 30x20 cm.

Dozvoljene softverske intervencije:

•             isijecanje fotografije (crop);

•             podešavanje kontrasta, ekspozicije i osvjetljenja, i

•             umjereno izoštravanje.

4. Rokovi

Period za dostavljanje fotografija: od 1. 8.. do 1. 9.

Autori fotografija će dobiti poruku (e-mail) kojim se potvrđuje da su njihove fotografije dostavljene  na e-mail Pomorskog muzeja Crne Gore.

Rok za žiriranje: do 10. 9. 2017. godine.

Datum objave rezultata konkursa: 10.9. 2017. godine

5. Žiriranje

Žiri odlučuje na osnovu umjetničkih kvaliteta pristiglih radova.

Članovi žirija nemaju pravo sudjelovanja na ovom natječaju.

Žiri zadržava pravo da neku od nagrada ne dodijeli, u slučaju procjene da fotografije ne zadovoljavaju estetske, tehničke ili sadržajne kvalitete.

Žiriranje nagradnog foto konkursa „Kulturne i prirodne ljepote Crnogorskog primorja“ će obaviti žiri u sljedećem sastavu:

1.            Zoran Nikolić

2.            Radojka Abramović

3.            dr.  Stevan Kordić

 

6. Nagrade

1.            nagrada 250 EUR

2.            nagrada 150 EUR

3.            nagrada 100 EUR

 

7. Objava rezultata žiriranja

Rezultati nagradnog konkursa će biti objavljeni na sajtu  Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor http://www.museummaritimum.com/.

Autori nagrađenih i radova odabranih za izložbu biće o tome obaviješteni mailom.

8. Izložba i dodjela nagrada

Žiri će, u zavisnosti od umjetničkih kvaliteta primljenih radova, odabrati do 30 radova koji će biti izloženi na izložbi  „Kulturne i prirodne ljepote Crnogorskog primorja“ u Pomorskom muzeju Crne Gore, od 30. 9.  do 15. 10. 2017. godine.

9. Kontakt

JU Pomorski muzej Crne Gore Kotor

e-mail: pom.muzej.dir@t-com.me

Tel: +382 32 304 720

Website: http://www.museummaritimum.com/