Obavijest Udruženja paraplegičara Kotor

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 20. siječnja 2020. - 10:42
Autor: 

U sklopu svojih redovnih aktivnosti predviđenih za ovu godinu, u tijeku  je  realizacija  projekta „Uključivanje osoba sa invaliditetom u društveni život zajednice“,  koji je financiran iz budžeta općine Kotor.

„Udruženje paraplegičara Kotor u okviru prvog dijela ovog programa organizuje seriju radionica  na kojima će osobe sa invaliditetom (OSI)  biti upoznate sa oblastima iz ostvarivanja prava i  ostvarivanje socijalne zaštite. Drugi dio radionica će obuhvatiti psiho-socijali aspekt i uopšte podizanje nivoa svijesti OSI. Drugi dio projekta odnosi se na konkretne pomoći OSI, a uključene su osobe sa najvećim procentom invaliditeta.  Obuhvaćene su slijedeće kategorije: slijepe  i slabovidne osobe,   osobe sa oštećenjem sluha i govora, osobe sa paraplegijom, kvadriplegijom  osobe sa amputiranim ekstremitetima, cerebralnom paralizom, multipla sklerozom i sličnim dijagnozama. Konkretna pomoć se ogleda u  zadovoljavanju potreba u smislu  transfera  OSI prema medicinskim ustanovama ( Bolnica, Dom zdravlja, ljekari, apoteke) odvoženje na fizikalne i druge terapije, predizanje ljekarskih uputa i recepata, plaćanje računa ( pošta, banka,  i sl.), odvoženje u tržne centre, odvoženje na kulturne i sportske manifestacije i sl.  U tu svrhu obezbjeđen je specijalni  automobil udruženja sa rampom za osobe u invalidskim kolicima, vozač i jedan personalni asistent za osobe koji nemaju svog pratioca ili člana porodičnog domaćinstva a ukoliko je potrebna pratnja“ .  

 Radionica o ostvarivanju prava OSI

AGENDA

Datum: 21. januar 2020. godine

Mjesto: Resursni centar za sluh i govor „dr Peruta Ivanović“

Trenerica: Miroslava-Mima Ivanović

17:30-17:35 - Otvaranje radionice

17:35-17:45 – Uvodna aktivnost – upoznavanje i diskusija

17:45-18:25 – Interaktivni input – ostvarivanje prava na utvrđenje invaliditeta i prava iz oblasti socijalne zaštite

18:25-18:30 – Evaluacija i zatvaranje radionice